Thời hạn nộp thuế hàng gia công chuyển đổi mục đích sử dụng

Theo baohaiquan.vn

Trong quản lý thuế đối với loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu doanh nghiệp có khai báo chuyển đổi mục đích sử dụng, Tổng cục Hải quan hướng dẫn phải khai tờ khai hải quan mới và chính sách thuế thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Trong nội dung trả lời vướng mắc của Cục Hải quan TP.HCM, Tổng cục Hải quan cho biết, Nghị định 08/2015/NĐ-CP và Thông tư 38/2015/TT-BTC đã quy định đối với hàng hóa là nguyên liệu, vật tư NK để gia công, sản xuất hàng hóa XK đã giải phóng hàng hoặc thông quan nhưng sau đó chuyển mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa phải khai tờ khai hải quan mới.

Chính sách quản lý hàng hóa XK, NK; chính sách thuế đối với hàng hóa XK, NK thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới trừ trường hợp đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa XK, NK tại thời điểm đăng ký tờ khai ban đầu.

Theo đó, người nộp thuế phải kê khai, nộp đủ tiền thuế, tiền phạt (nếu có). Cơ quan Hải quan chỉ ấn định thuế đối với trường hợp người nộp thuế tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng, không tự giác kê khai nộp thuế.

Thời hạn nộp tiền thuế ấn định thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 42 Thông tư 38/2015/TT-BTC. Cụ thể, các tờ khai hải quan đăng ký kể từ ngày 1-7-2013, cơ quan hải quan ấn định số tiền thuế phải nộp thì thời hạn nộp tiền thuế ấn định được áp dụng theo thời hạn nộp thuế của tờ khai đó. Các tờ khai hải quan đăng ký trước ngày 1-7-2013, nhưng cơ quan Hải quan ban hành quyết định ấn định thuế từ ngày Thông tư 38/2015/TT-BTC có hiệu lực thì thời hạn nộp thuế đối với số tiền thuế ấn định là ngày cơ quan Hải quan ban hành quyết định ấn định thuế.

Tổng cục Hải quan cũng hướng dẫn đối với trường hợp DN đã giải thể, bỏ trốn, mất tích, chây ỳ không đến thanh khoản hợp đồng, không quyết toán và không khai báo bổ sung với cơ quan Hải quan về chuyển đổi mục đích sử dụng.

Theo đó, cơ quan Hải quan xác định nghĩa vụ về thuế đối với lượng nguyên vật liệu còn tồn đọng chưa XK; nguyên liệu, vật tư đã chuyển đổi mục đích sử dụng theo hướng dẫn trước đây của Tổng cục Hải quan về xác định số thuế phải nộp đối với hợp đồng gia công, tờ khai nhập sản xuất XK tồn đọng.

Trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, chi cục hải quan nơi quản lý DN đã thực hiện đầy đủ các biện pháp đôn đốc, xác minh nhưng không có kết quả thì hoàn chỉnh và chuyển toàn bộ hồ sơ hải quan cho cơ quan có thẩm quyền để điều tra về tội buôn lậu, trốn thuế theo quy định của Bộ Luật hình sự.