Thông báo 2195/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 9/2014


(Tài chính) Ngày 3/9, Bộ Tài chính ban hành Thông báo 2195/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 9/2014.

Thông báo quy định, Kho bạc Nhà nước thông báo tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 9 năm 2014, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước như sau:

1/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) tháng 9 năm 2014 là 1 USD = 21.246 đồng.

2/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác của tháng 9 năm 2014 được thực hiện theo phụ lục đính kèm công văn này.

3/ Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ.

Mời download nội dung Thông báo: Thong bao so 2195-TB-KBNN.doc