Thống nhất với đề xuất về Chương trình tài trợ nhà an sinh xã hội

Theo Chinhphu.vn

Công ty CP Tài chính Toàn cầu Giác Mạc HCM 13579 (TP. Hồ Chí Minh) tham gia lĩnh vực an sinh xã hội với mục đích hỗ trợ không hoàn lại cho người nghèo đang gặp khó khăn về nhà ở và thiếu lương thực. Công ty đang triển khai chương trình xây nhà tình nghĩa ở tỉnh Bạc Liêu và mong muốn thực hiện chương trình này trên cả nước. Công ty CP Tài chính Toàn cầu Giác Mạc HCM 13579 đề nghị Chính phủ hỗ trợ, tạo điều kiện cho Công ty triển khai chương trình tài trợ nhà an sinh xã hội này.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Bộ Xây dựng thống nhất với chủ trương đã đề xuất của Công ty về việc triển khai xây dựng 500 căn nhà an sinh xã hội tại mỗi địa phương dành cho các đối tượng hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Đề xuất này của Công ty là phù hợp với pháp luật về nhà ở, Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 2127/QĐ-TTg ngày 30/11/2011.

Việc triển khai thực hiện chương trình tài trợ nhà ở an sinh xã hội cần phải bảo đảm phù hợp với pháp luật về xây dựng, pháp luật về nhà ở và pháp luật có liên quan.

Công ty cần liên hệ với các UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi Công ty dự kiến triển khai việc hỗ trợ nhà ở an sinh xã hội để được hướng dẫn thực hiện.