Thông tư số 28/2020/TT-BTC:

Thông tư bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán, kinh doanh bảo hiểm và tài chính ngân hàng


Thông tư số 28/2020/TT-BTC ban hành ngày 17/4/2020 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán, kinh doanh bảo hiểm và tài chính ngân hàng do Bộ Tài chính ban hành.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 28/2020/TT-BTC.