Thu ngân sách nhà nước đạt 80,9% dự toán năm 2016

PV.

Theo Bộ Tài chính, lũy kế thu ngân sách nhà nước (NSNN) 10 tháng năm 2016 đã đạt khoảng 80,9% dự toán, tăng 6,1% so cùng kỳ năm 2015.

Thu ngân sách nhà nước đạt 80,9% dự toán năm 2016. Nguồn: internet
Thu ngân sách nhà nước đạt 80,9% dự toán năm 2016. Nguồn: internet

Theo đó, trong tháng 10/2016, thu cân đối NSNN ước đạt 102,7 nghìn tỷ đồng; lũy kế thu 10 tháng đạt 821 nghìn tỷ đồng, bằng 80,9% dự toán, tăng 6,1% so cùng kỳ năm 2015.

Trong đó, thu nội địa thực hiện tháng 10/2016 ước đạt 83,45 nghìn tỷ đồng, tăng 70,6%, tương ứng mức tăng 34,5 nghìn tỷ đồng so với tháng trước. Lũy kế thu 10 tháng đạt 663 nghìn tỷ đồng, bằng 84,5% dự toán, tăng 13,3% so cùng kỳ năm 2015.  

Thu từ dầu thô tháng 10/2016 ước đạt 2,6 nghìn tỷ đồng; lũy kế thu 10 tháng ước đạt 32,46 nghìn tỷ đồng, bằng 59,6% dự toán, giảm 42,4% so cùng kỳ năm 2015. Sản lượng dầu thanh toán 10 tháng ước đạt 12,67 triệu tấn, bằng 90,3% kế hoạch năm; giá dầu thanh toán bình quân 10 tháng khoảng 42,7 USD/thùng, giảm 17,3 USD/thùng so với giá tính dự toán.

Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu lũy kế 10 tháng ước đạt 215,76 nghìn tỷ đồng, bằng 79,9% dự toán, tăng 3,3% so cùng kỳ năm 2015. Sau khi hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ, thu cân đối NSNN đạt 122,26 nghìn tỷ đồng, bằng 71,1% dự toán, giảm 4,3% so với cùng kỳ năm 2015.

Theo Bộ Tài chính, tổng chi NSNN tháng 10/2016 ước đạt 110 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi 10 tháng đạt 980,5 nghìn tỷ đồng, bằng 77% dự toán, tăng 6,9% so cùng kỳ năm 2015.

Trong đó, chi đầu tư phát triển tháng 10/2016 đạt 24.340 tỷ đồng, ước thực hiện 10 tháng đạt 163,2 nghìn tỷ đồng, bằng 64% dự toán, tăng 19,1% cùng kỳ năm 2015.

Chi trả nợ và viện trợ trong tháng 10/2016 đạt 13.600 tỷ đồng, ước thực hiện chi 10 tháng đạt 130,84 nghìn tỷ đồng, bằng 84,4% dự toán, tăng 2,8% so cùng kỳ năm 2015.

Chi phát triển các sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính tháng 10/2016 đạt 70.570 tỷ đồng, ước thực hiện chi 10 tháng đạt 679,9 nghìn tỷ đồng, bằng 82,5% dự toán, tăng 4,2% so cùng kỳ năm 2015.

Như vậy, bội chi NSNN ước 10 tháng là 159,5 nghìn tỷ đồng, bằng khoảng 62,8% mức bội chi Quốc hội phê duyệt.