Thu ngân sách trung ương tăng 22,3% so với cùng kỳ

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Thu ngân sách do ngành Thuế thực hiện 2 tháng đầu năm 2017 ước đạt 163.127 tỷ đồng, bằng 16,8% dự toán pháp lệnh, tăng 8,8% (so với cùng kỳ năm 2016). Đáng chú ý là thu ngân sách trung ương (NSTW) tăng 22,3%.

Báo cáo tại cuộc họp giao ban về tình hình nhiệm vụ 2 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ tháng 3/2017 của Tổng cục Thuế cho biết, thu ngân sách tháng 2/2017 ước đạt 63.500 tỷ đồng, bằng 6,6% dự toán pháp lệnh, bằng 110%.

Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 3.900 tỷ đồng, bằng 10,2% dự toán và tăng 27,8%; thu nội địa ước đạt 59.600 tỷ đồng, bằng 6,4% dự toán và tăng 9%; thu nội địa không kể tiền sử dụng đất, cổ tức lợi nhuận còn lại và thu xổ số kiến thiết ước đạt 50.400 tỷ đồng, bằng 6,4% dự toán và tăng 9,3%.

Lũy kế thu 2 tháng đầu năm 2017 ước đạt 163.127 tỷ đồng, bằng 16,8% dự toán pháp lệnh, tăng 8,8%. Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 6.661 tỷ đồng, bằng 17,4% dự toán và tăng 8,9%; thu nội địa ước đạt 156.466 tỷ đồng, bằng 16,8% dự toán và tăng 8,7%; thu nội địa không kể tiền sử dụng đất, cổ tức lợi nhuận còn lại và thu xổ số kiến thiết ước đạt 128.592 tỷ đồng, bằng 16,4% dự toán và tăng 6%.

Riêng thu NSTW ước đạt 71.670 tỷ đồng, bằng 14,7% dự toán và tăng 22,3% cùng kỳ. Tuy tốc độ thu ngân sách Trung ương tăng trưởng khá, nhưng so với tiến độ thu ngân sách địa phương vẫn còn chậm hơn (thu ngân sách địa phương đạt 91.457 tỷ đồng, bằng 19% dự toán).

Có 6/17 khoản thu, sắc thuế đạt khá (trên 18%) dự toán và 13/17 khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng so cùng kỳ. Còn 7/17 khoản thu, sắc thuế đạt thấp (dưới 16%) dự toán như khu vực DNNN (13,9%); thuế bảo vệ môi trường (14,4%); thu cố định tại xã (11,1%); thu cấp quyền khai thác khoáng sản (5,7%); thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (6%)...

Có 27/63 địa phương thu đạt khá (trên18%) dự toán; 8/63 địa phương thu đạt mức trung bình (từ 16-17%) dự toán và 47/63 địa phương có mức tăng trưởng so cùng kỳ. Còn 21/63 địa phương thu đạt thấp (dưới 16%) dự toán là Bắc Kạn, Hải Phòng, Ninh Thuận, Yên Bái, Cần Thơ.