Thủ tục đăng ký xuất, nhập cảnh qua cổng kiểm soát tự động

PV.

Đối tượng có nhu cầu xuất cảnh, nhập cảnh qua cổng kiểm soát tự động phải thực hiện thủ tục đăng ký theo quy định tại Nghị định số 77/2020/NĐ-CP ngày 1/7/2020 quy định về việc quản lý, khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; dịch vụ công trực tuyến phục vụ cấp, quản lý, kiểm soát hộ chiếu của công dân Việt Nam; kiểm soát xuất nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Nghị định số 77/2020/NĐ-CP quy định, đối tượng có nhu cầu xuất cảnh, nhập cảnh qua cổng kiểm soát tự động phải thực hiện thủ tục đăng ký gồm: Công dân Việt Nam sử dụng hộ chiếu có gắn chip điện tử đến các nước không miễn thị thực nhập cảnh; Công dân Việt Nam sử dụng hộ chiếu không gắn chip điện tử; Công dân Việt Nam sử dụng giấy thông hành theo thỏa thuận giữa Việt Nam với các nước có chung đường biên giới trên đất liền; Người nước ngoài có thẻ thường trú, thẻ tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

Các đối tượng trên thực hiện thủ tục đăng ký trực tiếp tại cơ quan cấp giấy tờ xuất nhập cảnh, đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh nơi có cổng kiểm soát tự động hoặc qua Cổng dịch vụ công của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao.

Theo đó, khai đầy đủ thông tin vào tờ khai đề nghị theo mẫu; Xuất trình hộ chiếu, giấy tờ xuất nhập cảnh; Đối với công dân Việt Nam sử dụng hộ chiếu đến các nước không miễn thị thực nhập cảnh thì phải xuất trình thị thực hoặc giấy tờ xác nhận, chứng minh được nước đến cho nhập cảnh; Đối với người nước ngoài xuất trình thẻ thường trú hoặc thẻ tạm trú; Cung cấp ảnh chân dung; Cung cấp vân tay theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an.

 Việc đăng ký chỉ thực hiện một lần; khi có sự thay đổi, bổ sung thông tin trong hộ chiếu, giấy tờ có giá trị xuất nhập cảnh Việt Nam hoặc thị thực, giấy tờ xác nhận, chứng minh được nước đến cho nhập cảnh thì phải khai bổ sung thông tin theo mẫu.

Theo Nghị định số 77/2020/NĐ-CP, đối tượng được xuất cảnh, nhập cảnh qua cổng kiểm soát tự động gồm: Công dân Việt Nam sử dụng hộ chiếu có gắn chip điện tử đến các nước miễn thị thực nhập cảnh; Các trường hợp đã hoàn tất thủ tục; đối với công dân Việt Nam sử dụng giấy thông hành theo thỏa thuận giữa Việt Nam với các nước có chung đường biên giới trên đất liền chỉ được xuất cảnh, nhập cảnh qua các cửa khẩu đường bộ.