Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Minh giữ chức Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Theo mof.gov.vn

(Tài chính) Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ban hành Quyết định số 386/QĐ-TTg ngày 19/03/2014 về việc điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Minh, Thứ trưởng Bộ Tài chính giữ chức Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Minh. Nguồn: internet
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Minh. Nguồn: internet

Theo đó, căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ; ý kiến của Ban Bí thư và xét đề nghị của Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Thủ tướng Chính phủ quyết định điều động, bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Minh giữ chức Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

Quyết định số 386/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày ký (19/3/2014). Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam và bà Nguyễn Thị Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.  

Bà Nguyễn Thị Minh sinh ngày 10/3/1960 tại Hải Dương, là TS. Kinh tế, cử nhân Lí luận Chính trị, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương và nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính (theo Quyết định 2188/QĐ-TTg ngày 03/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ).