Thúc đẩy hoạt động tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp

PV.

Ngày 7/3/2017, tại Hà Nội, Tổng cục Năng lượng (Bộ Công Thương) tổ chức hội thảo “Giới thiệu chương trình thỏa thuận tự nguyên thí điểm về sử dụng năng lượng tiết kiệm (Chương trình VA), hiệu quả và mô hình công ty dịch vụ năng lượng - ESCO tại Việt Nam”.

Chương trình VA và mô hình ESCO hướng tới mục đích thúc đẩy hoạt động tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp ở Việt Nam, hỗ trợ các doanh nghiệp cải thiện hiệu quả năng lượng, giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng các yêu cầu của pháp luật.

Tất cả các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm quốc gia, doanh nghiệp có nguyện vọng xây dựng và thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả trong sản xuất lâu dài và bền vững đều có thể tham gia Chương trình.

Doanh nghiệp tham gia Chương trình VA sẽ được Bộ Công Thương cấp chứng nhận và nếu thực hiện tốt các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả sẽ được tặng Cup doanh nghiệp, được quảng bá thương hiệu thông qua các sự kiện do Bộ Công Thương tổ chức; được đào tạo nhằm nâng cao nhận thức và năng lực của doanh nghiệp trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Đặc biệt, doanh nghiệp được hỗ trợ 100% chi phí kiểm toán năng lượng lần đầu nhằm đánh giá hiện trạng sử dụng năng lượng, xác định các giải pháp sử dụng tiết kiệm năng lượng và hiệu quả, từ đó lập kế hoạch thực hiện và giám sát.

Còn về mô hình ESCO, đây là một công ty cung cấp các giải pháp năng lượng toàn diện cho khách hàng như thiết kế và thực hiện các dự án tiết kiệm năng lượng, bảo đảm mức tiết kiệm năng lượng, cho thuê cơ sở hạ tầng năng lượng, phát điện và cung cấp năng lượng, quản lý rủi ro… nhằm giúp đỡ khách hàng nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.

Đối tượng sử dụng mô hình ESCO là các hệ thống đèn chiếu sáng công cộng dân lập do địa phương quản lý; cơ quan hành chính sự nghiệp, đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước; các cơ sở sản xuất công nghiệp, tòa nhà, đơn vị kinhd oanh dịch vụ…

Nhằm nhân rộng hiệu quả hoạt động của mô hình này, Bộ Công Thương đang tiếp tục hoàn thiện về thể chế/chính sách; xây dựng cơ chế tài chính bền vững, đồng thời tăng cường đào tạo nâng cao năng lực cho các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng.