Thực hiện lộ trình tính giá đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát

PV.

Đó là nhận định của ông Nguyễn Anh Tuấn-Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) tại buổi Họp báo chuyên đề ''Cơ chế quản lý giá đối với nhóm hàng hóa dịch vụ chuyển từ phí, lệ phí sang giá và Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016" do Bộ Tài chính tổ chức chiều ngày 27/12/2016.

Toàn cảnh buổi Họp báo.
Toàn cảnh buổi Họp báo.

Tại buổi Họp báo, đại diện Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) cho biết, ngày 25/11/2015, Quốc hội đã thông qua Luật phí, lệ phí có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017. Điều 24 Luật phí, lệ phí quy định các khoản phí trong Danh mục phí và lệ phí kèm theo Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 chuyển sang thực hiện theo cơ chế giá do Nhà nước định giá theo Danh mục tại Phụ lục số 2 kèm theo Luật này được thực hiện theo Luật giá và giao Chính phủ quy định cụ thể cơ quan có thẩm quyền quy định giá và hình thức định giá.

Quy định trên đã đặt ra yêu cầu cần thiết sửa đổi, bổ sung Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá do quy định về thẩm quyền định giá của Nhà nước và hình thức định giá là một nội dung của Nghị định này.

Nhằm góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước về giá, thời gian qua, Bộ Tài chính đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng và trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP. Theo đó, ngày 11/11/2016 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 149/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá.

Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 149/2016/NĐ-CP, Bộ Tài chính đã ban hành 13 thông tư hướng dẫn, trong đó có 01 Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 sửa đổi bổ sung Thông tư số 56/2014/TT-BTC và 12 thông tư quy định giá sản phẩm, dịch vụ chuyển từ phí sang cơ chế giá do Nhà nước định giá thuộc thẩm quyền quy định giá của Bộ Tài chính.

Bên cạnh đó, để đảm bảo những cơ chế chính sách trên được triển khai kịp thời và có hiệu quả, Bộ Tài chính đã có các công văn hướng dẫn bộ, ngành, Ủy ban nhân dân, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc xây dựng, thẩm định và ban hành giá dịch vụ đối với các khoản phí chuyển sang cơ chế giá do Nhà nước định giá.

Theo đó, các dịch vụ chuyển từ phí sang cơ chế giá thị trường mà Nhà nước không định giá; đồng thời đề nghị cơ quan có thẩm quyền các cấp khẩn trương chỉ đạo, triển khai và quan tâm đôn đốc các đơn vị chức năng thực hiện các nội dung này đảm bảo các quy định về giá có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017.

Những quy định về giá sản phẩm, dịch vụ từ phí chuyển sang cơ chế giá do Nhà nước định giá thuộc thẩm quyền quy định giá của Bộ Tài chính thuộc 06 nhóm: (i) Giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi; (ii) Khung giá kiểm nghiệm thuốc dùng cho thực vật; (iii) Khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật; (iv) Giá tối đa dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng; (v) Giá cụ thể kiểm định phương tiện vận tải; (vi) Giá dịch vụ chứng khoán.

Đại diện Cục quản lý giá chia sẻ, Bộ Tài chính đã và đang tích cực triển khai thực hiện lộ trình tính giá dịch vụ theo quy định và đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế trong giai đoạn đầu thực hiện theo cơ chế giá, về cơ bản phần lớn các mức giá các hàng hóa, dịch vụ được Bộ Tài chính quy định tại các thông tư nêu trên bằng các mức phí đang thực hiện năm 2016, một số ít giá dịch vụ được quy định thấp hơn hoặc được tính thêm một số chi phí theo lộ trình.