Chỉ thị số 02/CT-BTC:

Thực hiện thắng lợi, toàn diện các nhiệm vụ chính trị được giao, hướng đến kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Tài chính Việt Nam

Ngày 13/9/2019, Bộ Tài chính ban hành Chỉ thị số 02/CT-BTC thực hiện thắng lợi, toàn diện các nhiệm vụ chính trị được giao, hướng đến kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2020).

Năm 2020 là năm có nhiều sự kiện chính trị đặc biệt của đất nước, của ngành Tài chính: Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản việt Nam; Kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9; Đại hội Đảng các cấp và kỷ niệm 35 năm ngày truyền thống ngành Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính sẽ chủ trì tổ chức tiến trình Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN 2020. 

Để thiết thực hướng tới 75 năm ngày truyền thống ngành Tài chính, thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, hướng tới Đại hội thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ V và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, ngày 13/9/2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-BTC.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Chỉ thị số 02/CT-BTC.