"Thúc" tiến độ thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh

PV.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1619/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Mục đích của Kế hoạch nhằm tăng cường chất lượng, hiệu quả, bảo đảm tiến độ thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo đúng quyết nghị của Chính phủ tại Nghị quyết; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, sẽ kiểm tra việc triển thực hiện Nghị quyết tại bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; tình hình và kết quả việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia thuộc trách nhiệm thực hiện của bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, tập trung vào cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa, bãi bỏ các thủ tục không còn phù hợp, bảo đảm giảm ít nhất 10%/năm về chi phí tuân thủ thủ tục hành chính; việc thiết lập hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả xử lý kiến nghị của người dân và doanh nghiệp; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước; đồng thời kiểm tra việc chấp hành chế độ báo cáo của bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Kế hoặc nêu rõ, đối tượng kiểm tra gồm các bộ, cơ quan ngang bộ: Công Thương, Tài chính, Xây dựng, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; UBND các thành phố: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng; UBND các tỉnh: Quảng Ninh, Bắc Giang, Thanh Hóa, Khánh Hoà, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Long An, Kiên Giang, Cà Mau.