Thuduc House đạt 80,1% kế hoạch doanh thu cả năm

Thanh Sơn

Doanh thu thuần hợp nhất quý III/2016 của Công ty Nhà Thủ đức đạt 334,5 tỷ đồng, tăng 110% so với cùng kỳ năm 2015 và đạt 80,1% doanh thu theo kế hoạch của cả năm 2016. Doanh thu quý III của công ty đến chủ yếu từ hoạt động kinh doanh địa ốc, xây dựng.

Dự án TDH - Phước Long. Ảnh: TDH
Dự án TDH - Phước Long. Ảnh: TDH

Trong quý III/2016 hoạt động kinh doanh lĩnh vực địa ốc, xây dựng (chiếm 60,7%) chủ yếu từ các dự án như: dự án S-Home Phước Long đạt 131,1 tỷ, dự án TDH-Trường Thọ đạt 6,8 tỷ, dự án Long Hội City đạt 5,7 tỷ, nhận thầu xây lắp, cho thuê bất động sản đạt 7,3 tỷ, phân bón, nguyên liệu dệt may đạt 62,7 tỷ.

Ngoài ra, các mảng hoạt động kinh doanh khác và dịch vụ quản lý chợ đầu mối nông sản Thủ Đức đều tăng so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu của công ty trong kỳ tăng, trong khi biên lợi nhuận gộp giảm xuống còn 11,9%, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2015 (21,3%) do doanh thu trong kỳ đến chủ yếu từ dự án nhà cao tầng, dự án căn hộ có giá vốn cao hơn so với nhà ở thấp tầng (dự án Phước Long Spring Town), của cùng kỳ năm trước. Tỷ trọng giá vốn hàng bán trên doanh thu thuần trong kỳ tăng lên 88,1%, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (78,7%).

Ngoài ra, các chi phí hoạt động trong quý III của công ty cũng tăng so với cùng kỳ năm trước là do tăng quy mô hoạt động kinh doanh như: tăng chi phí tài chính lên 12,7 tỷ (tăng 163,4%), tăng chi phí bán hàng lên 1,7 tỷ (tăng 142,2%) và tăng chi phí quản lý doanh nghiệp 8,9 tỷ (tăng 60,3%), làm cho lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh quý III giảm, chỉ đạt 8,6 tỷ đồng (cùng kỳ năm trước 19,9 tỷ đồng), lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ cũng giảm đạt 7,4 tỷ đồng (cùng kỳ năm trước 18 tỷ đồng).

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, tổng doanh thu của Công ty đạt 800,9 tỷ đồng, đạt 80,1% kế hoạch năm, doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty đạt 746,3 tỷ đồng, tăng 36,4% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ tăng mạnh, đạt 69,5 tỷ đồng, tăng hơn gấp 7 lần so với cùng kỳ năm trước (9,5 tỷ đồng), hoàn thành 86,7% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.   

Chỉ tiêu (triệu VND)

Quý III

Lũy kế

Kế hoạch 2016

Tỷ lệ (%)
so với KH

2016

2015

2016

2015

Tổng doanh thu

350.825

170.757

800.910

573.152

1.000.000

80,1%

Doanh thu thuần

334.495

159.274

746.276

544.987Lãi gộp

39.952

33.980

146.311

101.111Lãi trước thuế

9.147

20.403

86.138

13.104

99.038

87,0%

Lãi/ (lỗ) sau thuế

7.437

17.210

69.594

7.998

80.172

86,8%

LNST của  CĐ công ty mẹ

7.367

17.969

69.524

9.455

80.172

86,7%

     Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2016 của Thuduc House.