Thuế Giá trị gia tăng áp dụng cho doanh nghiệp mới thành lập

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) Cục thuế Hà Nội vừa có thông báo, hướng dẫn thực hiện phương pháp tính thuế Giá trị gia tăng (GTGT) đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức kinh tế mới thành lập từ ngày 01/01/2014.

Cục thuế Hà Nội luôn hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp mới thành lập. Nguồn: internet
Cục thuế Hà Nội luôn hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp mới thành lập. Nguồn: internet
Theo đó, triển khai thực hiện Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 01/01/2014, việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT đối với các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX), tổ chức kinh tế (tạm gọi chung là DN) mới thành lập từ ngày 1/1/2014 như sau:

Đối tượng, phương pháp áp dụng

Các DN mới thành lập từ ngày 1/1/2014 thuộc đối tượng áp dụng phương pháp tính thuế GTGT trực tiếp, trừ một số trường hợp:

DN mới thành lập từ dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh đang hoạt động nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ;

DN mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm tài sản cố định, máy móc, thiết bị có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên ghi trên hoá đơn mua tài sản cố định, máy móc, thiết bị, kể cả hoá đơn mua tài sản cố định, máy móc, thiết bị trước khi thành lập (không bao gồm ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống của cơ sở kinh doanh không hoạt động vận tải, du lịch, khách sạn). Các DN diện này được đăng ký tự nguyện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

Các DN nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp phải sử dụng hóa đơn bán hàng khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Các DN nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thì sử dụng hóa đơn GTGT.

Cách thức thực hiện

DN (bao gồm cả chi nhánh) mới thành lập từ dự án đầu tư (đang nộp theo phương pháp khấu trừ) nộp bản đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ (mẫu 06/GTGT). Nội dung ghi cụ thể là trường hợp DN mới thành lập từ dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh đang hoạt động nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ; kèm theo là văn bản xác nhận của chủ đầu tư.

DN (bao gồm cả chi nhánh) mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm tài sản cố định, máy móc, thiết bị có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên nộp bản đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Nội dung ghi cụ thể tương tự như trên; kèm theo là bản chụp các hóa đơn mua tài sản, máy móc, thiết bị.

Thông báo đăng ký phương pháp tính thuế (mẫu 06/GTGT) gửi cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp, trong thời hạn 3 ngày, kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hoặc Giấy chứng nhận đăng ký thuế, hoặc Thông báo mã số thuế.

Cơ quan quản lý đối với DN thành lập và hoạt động theo Luật DN (DN nhà nước, DN cổ phần có vốn nhà nước, DN ngoài quốc doanh...) do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo. Đối với DN có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế thì cơ quan quản lý thuế trực tiếp ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế, hoặc Thông báo mã số thuế.