Thuế GTGT máy móc, thiết bị chuyên dùng trong nông nghiệp

Theo tapchithue.com.vn

Trả lời Công văn số 897/HQĐL-NV ngày 14/8/2017 của Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk báo cáo vướng mắc thuế GTGT mặt hàng nhà kính và giàn trồng sử dụng trong sản xuất nông nghiệp, ngày 8/9/2017 Tổng cục Hải quan có Công văn 5943/TCHQ-TXNK hướng dẫn như sau: Ngày 25/10/2016, Bộ Tài chính có Công văn số 15155/BTC-CST hướng dẫn về thuế GTGT đối với hệ thống nhà kính đồng bộ nhập khẩu.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Tại điểm 2 Công văn số 1677/BTC-TCT của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Bộ NN&PTNT hoặc Sở NN&PTNT các tỉnh, TP xác nhận các máy, thiết bị chuyên dùng khác phục vụ cho sản xuất nông nghiệp chưa được hướng dẫn tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính, điểm 1 Công văn số 12848/BTC-CST ngày 15/9/2015 và điểm 1 công văn này theo nguyên tắc: máy, thiết bị và linh kiện đồng bộ để lắp ráp thành máy móc, thiết bị sử dụng trong nông nghiệp và không thể sử dụng cho mục đích khác là máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật số 71/2014/Qh13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế”.