Thuế nhập khẩu đối với hàng hóa thuộc dự án nhà máy điện mặt trời

PV.

Ngày 09/4/2021, Tổng cục Hải quan có Công văn số 1635/TCHQ-GSQL trả lời Công ty Cổ phần Điện Gia lai về xem xét không hồi tố danh mục miễn thuế thuộc dự án nhà máy điện mặt trời.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Trước đó, Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số 77/2021/CV-GEC ngày 30/3/2021 của Công ty Cổ phần Điện Gia Lai về xem xét không hồi tố danh mục miễn thuế thuộc dự án nhà máy điện mặt trời Phong Điền.

Để tháo giải đáp vướng mắc của Công ty Cổ phần điện Gia Lai, Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn số 1635/TCHQ-GSQL ngày 09/4/2021.

Cụ thể, tại công văn này, Tổng cục Hải quan viện dẫn số thứ tự 50, 57 Phụ lục III về Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Thông tư số 14/2015/TT-BKHĐT ngày 17/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định “Các cấu kiện bằng thép”- Loại thông dụng và khung nhà thép, dầm cầu thép đường bộ (mã HS 7308), “Các cấu kiện nhôm định hình” (mã HS 7610) thuộc Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được. 

Liên quan đến thuế nhập khẩu hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của các dự án nhà máy điện mặt trời, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn tại Công văn số 686/TCHQ-TXNK ngày 5/02/2021. 

Căn cứ vào các quy định trên, Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty cổ phần Điện Gia Lai nghiên cứu quy định, hướng dẫn tại công văn số 686/TCHQ-TXNK hoặc liên hệ với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai nhập khẩu để được hướng dẫn thực hiện.