Thuế Thu nhập cá nhân theo chế độ thai sản

Theo Tổng cục Thuế

TCTC Online - Ngày 24/9/2012, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam vừa ký Công văn số 3367/TCT-TNCN giải đáp thắc mắc xung quanh chính sách thuế Thu nhập cá nhân.

Theo đó, Tổng cục Thuế nhận được phản ánh của một số doanh nghiệp về việc thực hiện chưa thống nhất trong việc tính thuế TNCN đối với khoản người lao động nhận được từ quỹ Bảo hiểm xã hội theo chế độ thai sản. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có ý kiến trả lời.

Xem Công văn trả lời của Tổng cục Thuế: Cong van 3367 cua TCT.pdf