Thuế thu nhập cá nhân trong ủy quyền cho tặng bất động sản được thực hiện thế nào?

Việt Dũng

Ngày 10/8/2022, Cục Thuế TP. Hà Nội có Công văn số 39281/CTHN-TTHT hướng dẫn người nộp thuế xác định nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với trường hợp ủy quyền cho tặng bất động sản.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cục Thuế Hà Nội cho biết, ngày 15/7/2022, cơ quan thuế nhận được văn bản không số của bà Nguyễn Thị Hà đề nghị tháo gỡ vướng mắc trong việc xác định nghĩa vụ thuế TNCN đối với trường hợp ủy quyền cho tặng bất động sản.

Gỡ vướng cho người nộp thuế, Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, việc xác định nghĩa vụ thuế TNCN đối với trường hợp ủy quyền cho tặng bất động sản căn cứ theo quy định tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế TNCN, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN.

Cụ thể, về người nộp thế, trường hợp ủy quyền quản lý bất động sản mà cá nhân được ủy quyền có quyền chuyển nhượng bất động sản hoặc có các quyền như đối với cá nhân sở hữu bất động sản theo quy định của pháp luật thì người nộp thuế là cá nhân ủy quyền bất động sản.

Về thu nhập chịu thuế, thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là khoản thu nhập nhận được từ việc chuyển nhượng bất động sản bao gồm: Thu nhập từ việc ủy quyền quản lý bất động sản mà người được ủy quyền có quyền chuyển nhượng bất động sản hoặc có quyền như người sở hữu bất động sản theo quy định của pháp luật; Thu nhập từ nhận quà tặng; Thu nhập từ nhận quà tặng là khoản thu nhập của cá nhân nhận được từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Trong đó, quà tặng là bất động sản bao gồm: quyền sử dụng đất; quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất; quyền sở hữu nhà, kể cả nhà ở hình thành trong tương lai; kết cấu hạ tầng và các công trình xây dựng gắn liền với đất, kể cả công trình xây dựng hình thành trong tương lai; quyền thuê đất; quyền thuê mặt nước; các khoản thu nhập khác nhận được từ thừa kế là bất động sản dưới mọi hình thức; trừ thu nhập từ quà tặng là bất động sản hướng dẫn tại Điểm d, Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 111/2013/TT-BTC.

Đối với các khoản thu nhập miễn thuế, theo quy định tại Điều 4 của Luật Thuế TNCN, Điều 4 của Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, các khoản thu nhập được miễn thuế bao gồm: Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản (bao gồm cả nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản) giữa: vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội, ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh chị em ruột với nhau.

Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, căn cứ quy định nêu trên, đối với trường hợp cụ thể là ông Nguyễn Văn Tiến có hợp đồng ủy quyền theo quy định của pháp luật cho cháu ruột là ông Nguyễn Tấn Đạt (tại hợp đồng quy định ông Nguyễn Tấn Đạt không có bất cứ khoản thù lao nào từ việc nhận ủy quyền) để thực hiện toàn bộ các thủ tục cho tặng bất động sản cho bà Nguyễn Thị Hà (là chị ruột của ông Nguyễn Văn Tiến) thì thu nhập từ nhận quà tặng là bất động sản của cá nhân bà Nguyễn Thị Hà thuộc trường hợp miễn thuế TNCN. Trường hợp này thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm d, Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, nếu còn vướng mắc, đơn vị có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP. Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Quản lý hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác để được hỗ trợ giải quyết.