Thuế tự vệ được áp dụng như đối với thuế nhập khẩu

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Trước vướng mắc của Hải quan các tỉnh, thành phố về việc áp dụng thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp của một số doanh nghiệp…, Bộ Tài chính vừa có công văn hướng dẫn thực hiện áp dụng các loại thuế này.

Theo Bộ Tài chính, việc áp dụng thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp cần căn cứ các quy định của Luật thuế xuất khẩu (XK), thuế nhập khẩu (NK), Nghị định 87/2010/NĐ-CP... Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đã trao đổi thống nhất với Bộ Công Thương.

Vì vậy, việc áp dụng thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp (về thời điểm tính thuế, thời hạn nộp thuế, hoàn thuế…) trong các trường hợp liên quan như: hàng hóa NK để sản xuất hàng XK, hàng hóa NK của doanh nghiệp chế xuất NK để sản xuất hàng XK, hoàn thuế đối với hàng hóa NK đã nộp thuế NK nhưng phải tái xuất… được thực hiện như đối với thuế NK theo quy định của Luật thuế XN, thuế NK và các văn bản hướng dẫn thi hành.