Ngành Dự trữ Quốc gia:

Tích cực triển khai cấp gạo hỗ trợ các địa phương

Hồng Sâm

(Tài chính) Ông Lê Văn Thời, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nhà nước (DTNN) đã nhấn mạnh như vậy trong cuộc trao đổi mới đây với phóng viên Tạp chí Tài chính về công tác triển khai cấp phát gạo hỗ trợ cho các địa phương.

Khẩn trương rà soát đối tượng được thụ hưởng

Thưa ông, triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ nhân dân các địa phương và hỗ trợ học sinh ở các vùng đặc biệt khó khăn của các tỉnh, thành phố theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục DTNN đã triển khai công tác này cụ thể như thế nào?

Tích cực triển khai cấp gạo hỗ trợ các địa phương - Ảnh 1

Bằng việc sớm giao giao nhiệm vụ cho các Cục DTNN khu vực tổ chức xuất kho, vận chuyển, giao gạo cho các địa phuơng tại trung tâm huyện lỵ theo kế hoạch tiếp nhận của UBND các tỉnh và ban hành công văn hướng dẫn các Cục DTNN khu vực thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi tin tưởng rằng, đợt xuất cấp gạo DTQG lần này của Tổng cục DTNN hoàn thành tốt.

Ông Lê Văn Thời - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nhà nước.

Tổng cục DTNN đã có quyết định giao nhiệm vụ cho các Cục DTNN khu vực tổ chức xuất kho, vận chuyển, giao gạo cho các địa phuơng tại trung tâm huyện lỵ theo kế hoạch tiếp nhận của Ủy ban nhân dân các tỉnh. Theo đó để việc triển khai đạt hiệu quả, Tổng cục DTNN đã có văn bản hướng dẫn cụ thể cho từng đơn vị.

Về xuất gạo hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2014-2015, việc xác định số lượng gạo hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2014-2015 của địa phương được tính cho thời gian 4 tháng (từ tháng 2/2015 đến hết tháng 5/2015) trên cơ sở báo cáo của địa phương đã gửi Bộ Tài chính.

Mặc dù năm học 2014-2015 đã bắt đầu từ lâu, tuy nhiên, một số địa phương chưa báo cáo Bộ Tài chính nhu cầu gạo hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2014-2015 nên số lượng gạo hỗ trợ học sinh cấp phát đợt này được Tổng cục DTNN tạm thời xác định trên nguyên tắc lấy số lượng học sinh được hỗ trợ gạo của học kỳ I để quyết định cấp cho học kỳ II. Do đó, Tổng cục DTNN yêu cầu các Cục DTNN khu vực được giao nhiệm vụ xuất gạo và Cục DTNN khu vực phụ trách địa bàn khẩn trương phối hợp với UBND tỉnh trong việc rà soát đối tượng thụ hưởng chính sách để ban hành quyết định phê duyệt chính thức số học sinh, số gạo được hỗ trợ theo đúng qui định.

Trường hợp học sinh phát sinh làm cho số lượng gạo địa phương phải phê duyệt lớn hơn so với số lượng gạo theo quyết định của Bộ Tài chính thì địa phương phải có văn bản báo cáo Bộ Tài chính (Tổng cụcDTNN ) để điều chỉnh, bổ sung kịp thời. Trường hợp, số lượng gạo địa phương phê duyệt thấp hơn so với số lượng gạo theo quyết định của Bộ Tài chính thì cấp theo số thực tế tiếp nhận của địa phương.

Số lượng gạo để hỗ trợ lần này rất lớn, gần 39.000 tấn. Để đáp ứng được nhu cầu hỗ trợ của các địa phương, Tổng cục DTNN có những giải pháp gì, thưa ông?

Được biết do phải thực hiện nhiều nhiệm vụ cùng lúc nên Tổng cục DTNN đã giao nhiệm vụ cho một số Cục DTNN khu vực đảm nhận việc vận chuyển và giao nhận gạo hỗ trợ học sinh và hỗ trợ cứu đói giáp hạt cho các địa phương. Cụ thể, giao Cục DTNN Khu vực (KV) Hà Nội cấp gạo hỗ trợ học sinh các tỉnh: Hà Giang, Yên Bái và Lào Cai; giao Cục DTNN KV Vĩnh phú cấp gạo hỗ trợ học sinh các tỉnh: Lào Cai và Tuyên Quang, giao Cục DTNN KV Hải Hưng cấp gạo hỗ trợ học sinh tỉnh Bắc Giang…

Bên cạnh đó,  để bảo đảm công tác phối hợp trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ xuất gạo, Tổng cục DTNN yêu cầu các Cục DTNN khu vực quản lý trên địa bàn làm đầu mối, có trách nhiệm trực tiếp hoặc phối hợp với các Cục DTNN khu vực xuất gạo làm việc với UBND các tỉnh trên địa bàn được giao phụ trách để sớm có kế hoạch phân bổ gạo. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các Cục DTNN khu vực xuất gạo giải quyết các vấn đề vướng mắc,phát sinh (nếu có) nhằm bảo đảm giao gạo kịp thời cho các địa phương theo đúng quy định.

Riêng đối với trường hợp trên địa bàn các tỉnh có từ 02 Cục DTNN khu vực cùng được giao nhiệm vụ xuất cấp (các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Lào Cai, Hà Nam) thì Cục DTNN khu vực phụ trách địa bàn có trách nhiệm làm đầu mối, chủ trì phối hợp với các Cục DTNNKV xuất gạo làm việc với Ủy ban nhân dân các tỉnh.

Tăng cường phối hợp để xuất, cấp hàng dự trữ kịp thời

Thưa ông, việc yêu cầu các Cục DTNN khu vực tăng cường công tác phối hợp với các địa phương trong việc kiểm tra, giám sát tình hình cấp phát, sử dụng gạo luôn là một trong những nội dung quan trọng được Tổng cục DTNN quan tâm. Xin ông chia sẻ thêm về nội dung này?

Để việc xuất, cấp hàng dự trữ được kịp thời, đảm bảo đúng đối tượng, Tổng cục DTNN đã chỉ đạo các Cục DTNN khu vực phải kịp thời có báo cáo, đánh giá kết quả hỗ trợ gạo cho các địa phương ngay sau khi kết thúc việc giao nhận gạo, trong đó thống kê chi tiết đến số lượng học sinh được hỗ trợ gạo; số gạo cấp theo kế hoạch và số gạo địa phương thực tế tiếp nhận (tổng số học sinh, số gạo hỗ trợ cả năm học và chi tiết từng học kỳ chi tiết đến từng huyên, thị trấn); đánh giá thuận lợi, khó khăn, kiến nghị, đề xuất. 

Đặc biệt, các cục DTNN khu vực xuất gạo phải có trách nhiệm chủ động liên hệ, phối hợp chặt chẽ với đơn vị đầu mối để có kế hoạch làm việc với UBND các tỉnh và các đơn vị được UBND tỉnh giao nhiệm vụ xuất gạo để có kế hoạch xuất kho, vận chuyển, giao nhận gạo cho địa phương theo đúng kế hoạch phân bổ của UBND các tỉnh.

Xin cảm ơn ông!