Tiếp tục cập nhật tình hình giải ngân vốn đầu tư công

PV.

Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Tổ trưởng Tổ giải ngân vốn đầu tư công đánh giá về công tác này tại phiên họp chiều ngày 23/12.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp.

Tại phiên họp, Bộ Tài chính cho biết, tính tới hết tháng 11 của năm 2016, các bộ, ngành và địa phương giải ngân được 173.208 tỷ đồng, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 70% kế hoạch. Vốn trong nước đạt hơn 139.454 tỷ đồng, đạt 68,1% kế hoạch, vốn nước ngoài giải ngân nhanh hơn với gần 33.754 tỷ đồng, đạt 78,8% kế hoạch. Như vậy việc giải ngân vốn từ ngân sách nhà nước đã gấp 2 lần so với hồi đầu tháng 7/2016.

Ước 12 tháng giải ngân vốn đầu tư công từ ngân sách nhà nước được 109.094 tỷ đồng, đạt gần 83% kế hoạch, trong đó vốn trong nước đạt 77,8% kế hoạch, vốn ngoài nước đạt 90% kế hoạch.

Về vốn trái phiếu Chính phủ, giải ngân 11 tháng được 22.129 tỷ đồng, đạt 53,3% kế hoạch, gấp hơn 2 lần so với thời gian hồi đầu tháng 7. Ước 12 tháng cả nước giải ngân được 31.800 tỷ đồng, đạt 67% kế hoạch của năm 2016.

Bộ KH&ĐT cho biết nhiều bộ, ngành, địa phương đã tích cực thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, cơ bản đạt mục tiêu đề ra cho năm 2016. Trong đó, 15 bộ, ngành, địa phương cơ bản giải ngân xong vốn từ nguồn ngân sách nhà nước (tới nay đạt 90% kế hoạch trở lên) là Bộ Giao thông vận tải, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Giang, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Cần Thơ…

Với vốn trái phiếu Chính phủ, qua 11 tháng có 2 địa phương giải ngân từ 85% kế hoạch trở lên là Sơn La và Thái Bình.

Đánh giá về tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng các bộ, ngành và địa phương đã có cố gắng nhiều, nhất là khi Chính phủ có Nghị quyết số 60 và Công điện của Thủ tướng. Tuy nhiên, tốc độ giải ngân của những tháng cuối năm không đủ bù đắp lại sự chậm trễ của những giai đoạn đầu năm.

Phó Thủ tướng đánh giá, nguyên nhân của sự chậm trễ trong giải ngân vốn đầu tư công là do vướng mắc trong hệ thống pháp luật, văn bản hướng dẫn, trong áp dụng và thực thi pháp luật, sự trì trệ của bộ máy, sự thiếu chuyên nghiệp, sự phối hợp chưa chặt chẽ của các bộ, ngành với nhau.

Để tiếp tục thực hiện kế hoạch năm 2016 và thúc đẩy giải ngân trong năm 2017, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tư pháp tiếp tục chủ trì và phối hợp với các bộ rà soát các vấn đề liên quan tới quy định của pháp luật, phân định rõ từng vướng mắc là do luật, nghị định, thông tư, hay không vướng mắc pháp luật mà vướng vì nhận thức của cán bộ và áp dụng pháp luật để tăng cường tháo gỡ, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương.

Các bộ, ngành, địa phương rà soát lại việc thực thi pháp luật, nhất là hoạt động của các ban quản lý khu vực, ban quản lý chuyên ngành, báo cáo cơ quan liên quan để xử lý.

Trong việc sửa đổi Nghị định 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, Bộ Xây dựng tiếp tục tăng cường phân cấp trong phê duyệt thẩm định dự án; tiếp tục khắc phục những vướng mắc giải phóng mặt bằng, phối hợp các bộ, ngành trong triển khai các dự án đầu tư công.

Với các bộ, ngành, địa phương giải ngân được 50% vốn kế hoạch thì phải kiểm điểm nghiêm khắc trước Thủ tướng Chính phủ, chậm nhất ngày 31/12/2016 gửi báo cáo tình hình nêu rõ số giải ngân tuyệt đối, danh mục dự án chậm giải ngân và đề xuất việc điều chuyển vốn sang các dự án khác, thậm chí là cắt giảm vốn đầu tư.

Phó Thủ tướng cũng giao Văn phòng Chính phủ, Bộ KH&ĐT, Tài chính kiểm soát chặt chẽ các loại dự án kéo dài từ năm nay sang năm 2017, chỉ cho phép dự án kéo dài vì nguyên nhân khách quan; Bộ KH&ĐT tiếp tục cập nhật tình hình giải ngân vốn đầu tư công để phục vụ cho phiên họp Chính phủ với các địa phương vào cuối tháng này.