Tiếp tục giảm phí đường bộ tại 4 trạm thu phí

PV.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 137/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 172/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014, Thông tư số 154/2015/TT-BTC ngày 05/10/2015 của Bộ Tài chính và Thông tư số 141/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 172/2015/TT-BTC ngày 09/11/2015, Thông tư số 173/2015/TT-BTC ngày 09/11/2015 của Bộ Tài chính quy định về phí sử dụng đường bộ.

Tiếp tục giảm phí đường bộ tại 4 trạm thu phí.
Tiếp tục giảm phí đường bộ tại 4 trạm thu phí.

Theo đó, Thông tư số 137/2016/TT-BTC đã sửa đổi Biểu mức thu phí sử dụng đường bộ tại trạm thu phí Tân Đệ, tỉnh Thái Bình và trạm thu phí Cầu Rác, quốc lộ 1, tỉnh Hà Tĩnh.

Thông tư số 141/2016/TT-BTC sửa đổi Biểu mức thu phí sử dụng đường bộ tại trạm thu phí Cam Thịnh quốc lộ 1, tỉnh Khánh Hòa và trạm thu phí Thành Hải quốc lộ 1, tỉnh Ninh Thuận.

Mức phí cụ thể tại 4 trạm trên như sau:

Tiếp tục giảm phí đường bộ tại 4 trạm thu phí - Ảnh 1

Như vậy, mức thu phí đối với xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; xe chở hàng bằng container 20 fit và xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên; xe chở hàng bằng container 40 feet được giảm 20.000 đồng/vé/lượt; mức thu vé tháng đối với 2 nhóm xe trên được điều chỉnh giảm 600.000 đồng/tháng; mức vé quý giảm 1.620.000 đồng/quý. Các nhóm xe còn lại vẫn giữ nguyên mức phí cũ.

Thông tư 137 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/9/2016. Mức thu vé lượt áp dụng kể từ ngày 22/9/2016. Mức thu vé tháng, vé quý áp dụng kể từ ngày 01/10/2016.

Thông tư 141 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/10/2016. Riêng với trạm thu phí Thành Hải, tỉnh Ninh Thuận, mức thu trong biểu phí tại Thông tư này áp dụng kể từ ngày Dự án BOT đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư số 173/2015/TT-BTC ngày 09/11/2015 của Bộ Tài chính.

Mức phí trong Biểu trên được 2 Thông tư hướng dẫn áp dụng tại từng trạm. Tải trọng của từng loại phương tiện áp dụng mệnh giá trên là tải trọng theo thiết kế (trọng tải hàng hoá), căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký xe do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Đối với việc áp dụng mức thu phí đối với xe chở hàng bằng Container (bao gồm cả đầu kéo moóc chuyên dùng) được 2 Thông tư quy định áp dụng mức thu theo trọng lượng toàn bộ của xe, không phân biệt có chở hàng hay không chở hàng.

Đồng thời, cả 2 Thông tư đều hướng dẫn, đối với vé đã in của các nhóm phương tiện thuộc diện điều chỉnh giảm mức thu phí chưa sử dụng hết, đơn vị thu phí báo cáo cơ quan thuế quản lý trực tiếp và thực hiện đóng dấu mức thu phí mới lên vé đã in.