Tiếp tục hỗ trợ 1.155 tỷ đồng cho người lao động ảnh hưởng do COVID-19

Việt Hoàng

Ủy ban Thương vụ Quốc hội quyết nghị việc sử dụng khoảng 1.155 tỷ đồng từ kết dư Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp đến hết năm 2021 để tiếp tục hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng được hưởng theo Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH14 đã nộp hồ sơ đúng thời hạn. Thời gian giải ngân tiền hỗ trợ chậm nhất là vào 10/9/2022.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tại Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 ban hành ngày 24/09/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất sử dụng 30.000 tỷ đồng kết dư từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp đến hết năm 2020 để hỗ trợ người lao động thuộc các đối tượng đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm 30/9/2021 (không bao gồm người lao đông đang làm việc tại cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên); Các đối tượng đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc trong thời gian từ ngày 01/01/2020 – 30/9/2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng.

Nhằm thực hiện Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 116/NQ-CP và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg hướng dẫn cụ thể về mức hỗ trợ và thủ tục hỗ trợ. 

Tại Phiên họp thường kỳ thứ 14 vừa diễn ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bàn thảo và biểu quyết thông qua Nghị quyết số 24/2022/UBTVQH15 về việc tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động theo Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15. Nghị quyết vẫn giữ nguyên các đối tượng được nhận tiền hỗ trợ như trước.

Tuy nhiên, số tiền kết dư từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp lần này thấp hơn trước rất nhiều. Cụ thể, theo Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 số tiền kết dư từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp năm 2020 là 30.000 tỷ đồng trong theo Nghị quyết số 24/2022/UBTVQH15, số tiền kết dư từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp năm 2021 chỉ là 1.300 tỷ đồng.

Do đó, ước tính số lượng người thuộc diện được nhận tiền hỗ trợ đợt này chỉ khoảng 414.000 người lao động, trong khi trước đó, số lượng người nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 và Nghị quyết số 116/NQ-CP lên đến 2,35 triệu người.

Để chính sách sớm đi vào thực thi, trong thời gian tới đây, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ sẽ khẩn trương ban hành hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 24/2022/UBTVQH15.