Tiếp tục rà soát, hoàn thiện Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi)


Sáng ngày 21/02/2019, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 31, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi).

Toàn cảnh phiên họp. Nguồn: quochoi.vn
Toàn cảnh phiên họp. Nguồn: quochoi.vn

Báo cáo một số vấn đề lớn về Dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi) tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Tài Chính - ngân sách Nguyễn Đức Hải cho biết, trên cơ sở ý kiến thảo luận của các đại biểu Quốc hội tại Tổ ngày 12/11/2018 và tại Hội trường ngày 15/11/2018 về dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi), Thường trực Ủy ban Tài chính - ngân sách và cơ quan soạn thảo (Bộ Tài chính) đã tiếp thu, giải trình ý kiến các vị đại biểu Quốc hội và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội một số vấn đề lớn về dự án Luật.

Theo đó, về phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật, Ủy ban Tài chính - ngân sách và cơ quan soạn thảo thống nhất giải trình, tiếp thu việc quy định như dự thảo Luật sẽ đảm bảo bao quát nguồn thu của ngân sách nhà nước và tăng cường quy trình, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong công tác quản lý các nguồn thu của ngân sách nhà nước.

Đồng thời, việc quy định giao Chính phủ căn cứ vào quy định của Luật này và pháp luật khác có liên quan để quy định việc quản lý thu đối với các khoản thu không do cơ quan quản lý thuế thu sẽ không làm sáo trộn các quy trình quản lý thuế trong Luật này và vẫn đảm bảo tuân thủ các quy định về quản lý nguồn thu ngân sách nhà nước tại các Luật chuyên ngành.

Để bảo đảm rõ ràng, Ủy ban Tài chính - ngân sách và cơ quan soạn thảo thống nhất sửa lại phạm vi điều chỉnh theo hướng bao quát tất cả các nguồn thu ngân sách nhà nước, không tách bạch nguồn thu do cơ quan quản lý thuế thu và nguồn thu không do cơ quan quản lý thuế thu.

Về quy định tờ khai giao dịch liên kết cần phải có báo cáo lợi nhuận liên quốc gia của Công ty mẹ tại dự thảo Luật, Ủy ban Tài chính - ngân sách và cơ quan soạn thảo thống nhất, mỗi quốc gia có quy định riêng về thời hạn hoàn thành Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia, do đó để bảo đảm phù hợp với thực tiễn, cơ quan thẩm tra và cơ quan soạn thảo chỉnh sửa theo hướng giao Chính phủ quy định về thời hạn nộp hồ sơ đối với báo cáo lợi nhuận liên quốc gia.

Đồng thời, chỉnh sửa lại quy định đối với thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai theo tháng, theo quý và loại thuế có kỳ tính thuế theo năm cho phù hợp với thực tiễn. Theo đó, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với các loại thuế này chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng.

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành với hướng tiếp thu trong Báo cáo một số vấn đề lớn về dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) và đánh giá cao sự phối hợp giữa Ủy ban Tài chính - Ngân sách và cơ quan soạn thảo.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra tiếp thu ý kiến của các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, rà soát kỹ lưỡng, tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Luật và gửi xin ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội.