Tiết giảm các khoản chi không cần thiết để giảm lãi suất cho vay hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Hà Anh

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chỉ đạo các ngân hàng thương mại rà soát, tiết giảm chi phí hoạt động, thủ tục hành chính, các khoản chi không cần thiết để có dư địa chủ động giảm lãi suất cho vay, chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ người dân, doanh nghiệp.

Các ngân hàng thương mại rà soát, tiết giảm chi phí hoạt động, thủ tục hành chính, các khoản chi không cần thiết để có dư địa chủ động giảm lãi suất cho vay.
Các ngân hàng thương mại rà soát, tiết giảm chi phí hoạt động, thủ tục hành chính, các khoản chi không cần thiết để có dư địa chủ động giảm lãi suất cho vay.

Ngày 12/12/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 1156/CĐ-TTg về cung ứng vốn tín dụng cho nền kinh tế.

Tại Công điện, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Thống đốc NHNN chỉ đạo các ngân hàng thương mại xem xét, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ lãi suất từ nguồn ngân sách nhà nước theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ; chủ động đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện chương trình.

Cùng với đó đó, các ngân hàng thương mại rà soát, tiết giảm chi phí hoạt động, thủ tục hành chính, các khoản chi không cần thiết để có dư địa chủ động giảm lãi suất cho vay, chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ người dân, doanh nghiệp cùng vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, góp phần kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, các ngân hàng thương mại tập trung tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng kinh tế (tiêu dùng, đầu tư, xuất khẩu; xây dựng khu công nghiệp, nhà ở xã hội, nhà ở công nhân), nâng cao chất lượng tín dụng, bảo đảm an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng, an ninh tài chính tiền tệ quốc gia.

Ngoài các nội dung trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu NHNN đẩy mạnh hơn nữa công tác quản lý nhà nước, chống sở hữu chéo, các hoạt động không lành mạnh, không đúng hướng, trục lợi chính sách và khẩn trương kiện toàn lãnh đạo cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng trước ngày 20/12/2022 để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong tình hình hiện nay.