Tiêu chí mới áp dụng chế độ Luồng Xanh trong quy trình cấp C/O ưu đãi

PV.

Từ ngày 15/8/2018, phân luồng trong Quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi sẽ được áp dụng theo quy định mới của Thông tư số 15/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, để được áp dụng chế độ Luồng Xanh trong quy trình cấp C/O ưu đãi, thương nhân phải đạt các tiêu chí sau: Được Bộ Công Thương công nhận là doanh nghiệp xuất khẩu uy tín; hoặc được Bộ Tài chính công nhận là doanh nghiệp ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan;

Hoặc đáp ứng các điều kiện sau: Không vi phạm quy định về xuất xứ trong 02 năm gần nhất trước thời điểm đề nghị xét duyệt chế độ Luồng Xanh; Có hệ thống lưu trữ hồ sơ (hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử) đầy đủ để đảm bảo chứng minh tính xác thực của C/O và xuất xứ hàng hóa trong thời hạn lưu trữ theo Nghị định 31/2018/NĐ-CP;

Đồng thời, thực hiện quy trình khai báo C/O điện tử qua Hệ thống quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử (www.ecosys.gov.vn) và có tần suất đề nghị cấp ít nhất 30 bộ C/O ưu đãi/năm.

Doanh nghiệp được áp dụng chế độ Luồng Xanh sẽ được ưu tiên: Ưu tiên về hồ sơ đề nghị cấp C/O ưu đãi; Ưu tiên về nộp chậm chứng từ;Ưu tiên về thời gian cấp C/O ưu đãi; Ưu tiên về kiểm tra thực tế hàng hóa và cơ sở sản xuất.

Theo Thông tư số 15/2018/TT-BCT, Luồng Xanh là chế độ ưu tiên trong quy trình cấp C/O ưu đãi, theo đó thương nhân được ưu tiên miễn, giảm, nộp chậm chứng từ, giảm thời gian cấp C/O và miễn kiểm tra thực tế hàng hóa trong quá trình đề nghị cấp C/O.

Đối với Luồng Xanh, thương nhân được miễn, giảm chứng từ trong hồ sơ đề nghị cấp C/O ưu đãi; miễn kiểm tra thực tế hàng hóa và cơ sở sản xuất trong quá trình đề nghị cấp C/O ưu đãi; rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ cấp C/O; được phép gia hạn thời gian nộp chậm chứng từ trong vòng 45 ngày làm việc đối với các chứng từ được phép nộp chậm.

Các tiêu chí để được áp dụng chế độ Luồng Xanh trong quy trình cấp C/O ưu đãi, bao gồm: Được Bộ Công Thương công nhận là doanh nghiệp xuất khẩu uy tín, hoặc Thương nhân được Bộ Tài chính công nhận là doanh nghiệp ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan.

Ngoài ra, Thương nhân đáp ứng các điều kiện dưới đây cũng được áp dụng chế độ Luồng Xanh như, không vi phạm quy định về xuất xứ trong 2 năm gần nhất trước thời điểm đề nghị xét duyệt chế độ Luồng Xanh. Có hệ thống lưu trữ hồ sơ (hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử) đầy đủ để đảm bảo chứng minh tính xác thực của C/O và xuất xứ hàng hóa trong thời hạn lưu trữ theo quy định tại Nghị định số 31/2018/NĐ-CP. Thực hiện quy trình khai báo C/O điện tử qua Hệ thống quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử và có tần suất đề nghị cấp ít nhất 30 bộ C/O ưu đãi/năm.