Tiêu chuẩn ISO 45001:2018 đem lại lợi ích gì cho doanh nghiệp?

Nội dung: Gia Hân - Thiết kế: T. Anh

Bộ tiêu chuẩn ISO 45001:2018 – Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp được ra đời nhằm bảo vệ đội ngũ nhân viên, môi trường làm việc được an toàn cũng như bảo vệ uy tín, lành mạnh của một doanh nghiệp.

Tiêu chuẩn ISO 45001:2018 đem lại lợi ích gì cho doanh nghiệp? - Ảnh 1