Áp dụng quản lý rủi ro ISO 31000 trong doanh nghiệp

Áp dụng quản lý rủi ro ISO 31000 trong doanh nghiệp

Thực tế cho thấy, mọi hoạt động trong tổ chức, doanh nghiệp đều tiềm ẩn xảy ra rủi ro khiến việc đạt được mục tiêu trở lên không chắc chắn. Do vậy, quản lý rủi ro theo ISO 31000 là một trong những giải pháp quan trọng giúp tổ chức, doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
Doanh nghiệp thành công khi áp dụng Hệ thống ISO 9000

Doanh nghiệp thành công khi áp dụng Hệ thống ISO 9000

Là bộ tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý (HTQL) chất lượng nhằm đảm bảo khả năng cung cấp sản phẩm đáp ứng yêu cầu khách hàng và luật định một cách ổn định và thường xuyên, đồng thời giải quyết các rủi ro và cơ hội kết hợp với bối cảnh và mục tiêu của tổ chức, doanh nghiệp (DN), ISO 9000 được áp dụng cho mọi loại hình tổ chức, DN.
Hải Phòng: Phổ biến kiến thức về TCVN ISO 18091:2020 tại địa phương

Hải Phòng: Phổ biến kiến thức về TCVN ISO 18091:2020 tại địa phương

Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Hải Phòng vừa tổ chức Hội nghị “Phổ biến kiến thức về TCVN ISO 18091:2020 - Hướng dẫn áp dụng TCVN ISO 9001 tại chính quyền địa phương” cho đại diện các phòng, đơn vị thuộc Sở và đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã trên địa bàn Thành phố.
TCVN ISO 9001:2015 giúp nâng cao năng lực bộ máy quản lý doanh nghiệp

TCVN ISO 9001:2015 giúp nâng cao năng lực bộ máy quản lý doanh nghiệp

TCVN ISO 9001:2015 được xem là một trong những giải pháp hay nhất, cần thiết nhất để nâng cao năng lực bộ máy quản lý doanh nghiệp. Áp dụng ISO 9001 giúp doanh nghiệp tạo được cách làm việc khoa học, loại bỏ được nhiều thủ tục rườm rà, rút ngắn thời gian và giảm chi phí, đồng thời làm cho năng lực trách nhiệm cũng như ý thức của cán bộ công nhân viên nâng lên rõ rệt.