Tìm giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công của Hà Nội, Vĩnh Phúc và Hưng Yên

Việt Hoàng

Chiều ngày 9/12, Tổ công tác số 4 về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 do Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam làm Tổ trưởng đã có cuộc làm việc trực tuyến với lãnh đạo TP. Hà Nội, tỉnh Vĩnh Phúc và Hưng Yên về những khó khăn, vướng mắc, đề xuất các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Toàn cảnh cuộc làm việc của Tổ công tác số 4 về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.
Toàn cảnh cuộc làm việc của Tổ công tác số 4 về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Theo báo cáo của Bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 30/11 số vốn giải ngân kế hoạch năm 2021 của TP. Hà Nội giải ngân đạt 51,16% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó, vốn ngân sách địa phương đạt 57,73% kế hoạch, nguồn vốn ngân sách Trung ương đạt 84,43% (do các dự án tập trung để thu hồi ứng trước từ nguồn ngân sách Trung ương), nguồn vốn ODA đạt thấp với tỉ lệ giải ngân gần 12%.

Trong khi đó, tỉnh Hưng Yên giải ngân đạt 89,45% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ, trong đó vốn ngân sách địa phương đạt 122,92%, cao hơn số giao của Thủ tướng Chính phủ, nguồn vốn ngân sách Trung ương đạt 10,68% kế hoạch (thấp hơn mức bình quân cả nước), vốn ODA đạt 99,96%. 

Tỉnh Vĩnh Phúc giải ngân đạt 70,73% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó vốn ngân sách địa phương đạt 78,11%, nguồn vốn ngân sách Trung ương và vốn ODA thấp hơn mức bình quân cả nước, lần lượt đạt 12,75% và 2,55%. 

Tại cuộc họp, các địa phương cho biết, việc giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 ở các địa phương có nhiều khó khăn, chủ yếu do dịch bệnh COVID-19; vướng mắc trong các quy định của văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư; thiếu nhân công, tư vấn, chuyên gia và nhập khẩu, vận chuyển thiết bị; khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, tăng giá nguyên vật liệu xây dựng; công tác phân bổ vốn và thực hiện dự án…

Lãnh đạo các địa phương đều có kiến nghị Chính phủ cho kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn ngân sách Trung ương đã được giao kế hoạch năm 2021 sang năm 2022, điều chỉnh giảm kế hoạch vốn nước ngoài ODA năm 2021; đề nghị cho phép các ban quản lý dự án, hoặc đơn vị có đủ năng lực được lập, trình chủ trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của HĐND cấp tỉnh; tiếp tục hoàn thiện chính sách về công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án…

Đại diện các Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các bộ, ngành có liên quan đã giải đáp, trao đổi về một số kiến nghị các địa phương nêu tại cuộc họp để thúc đẩy công tác giải phóng mặt bằng; giám sát giá nguyên vật liệu; quy định thời gian giải ngân vốn đối với nhiều dự án đầu tư công trung hạn do giao vốn muộn; thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư…

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng cần phân tích kỹ những nguyên nhân chủ quan, như giao vốn chậm, quy định còn chưa sát thực tiễn, nhất là khâu chuẩn bị các dự án đầu tư, giải phóng mặt bằng. Các địa phương cần khắc phục khó khăn, phối hợp chặt chẽ với bộ, ngành chuyên môn, nỗ lực cao nhất trong giải ngân vốn đầu tư công theo các mốc thời gian cụ thể.

Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện báo cáo về tiến độ giải ngân của TP. Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, trong đó phân định rõ phần vốn đầu tư công của các dự án chuyển tiếp từ năm 2020 sang năm 2021; các dự án mới được phân bổ vốn và cam kết hoàn thành giải ngân của các bộ, cơ quan Trung ương theo các mốc thời gian cụ thể; làm rõ nguyên nhân các dự án ODA chậm giải ngân...