Tín dụng nền kinh tế tăng 9,09%

PV.

Thông tin trên được Ngân hàng Nhà nước công bố trong thông cáo gửi các cơ quan báo chí về tình hình hoạt động ngân hàng tháng 8/2016.

Đến ngày 23/8/2016, tín dụng tăng 9,09% so với cuối năm 2015. Nguồn: internet
Đến ngày 23/8/2016, tín dụng tăng 9,09% so với cuối năm 2015. Nguồn: internet

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước cho biết, đến ngày 23/8/2016, tín dụng tăng 9,09% so với cuối năm 2015. Từ đầu năm đến nay, tốc độ tăng trưởng tín dụng được nhận định diễn ra với nhịp độ khá ổn định, cơ cấu tín dụng tiếp tục chuyển dịch, tập trung vào sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên để hỗ trợ có hiệu quả hơn cho tăng trưởng kinh tế.

Đặc biệt, cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn của các tổ chức tín dụng (không bao gồm dư nợ cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Phát triển Việt Nam) đến tháng 8/2016 ước đạt khoảng 900.000 tỷ đồng, tăng 6,64% so với cuối năm 2015, chiếm tỷ trọng xấp xỉ 18% tổng dư nợ cho vay nền kinh tế.

Trong đó, doanh số cho vay đóng mới, nâng cấp tàu đạt 4.294 tỷ đồng, dư nợ đạt 4.288 tỷ đồng. Tính đến ngày 15/8/2016, bốn ngân hàng thương mại Nhà nước đã ký hợp đồng tín dụng để đóng mới, nâng cấp 663 tàu (đóng mới 590 tàu, nâng cấp 73 tàu) với tổng số tiền các ngân hàng cam kết cho vay 6.574 tỷ đồng.

Đối với 4 tỉnh khu vực miền Trung gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế bị thiệt hại do cá chết bất thường, các ngân hàng đã hỗ trợ khắc phục thiệt hại với tổng số tiền cho vay mới 299,29 tỷ đồng; dư nợ được cơ cấu, giữ nguyên nhóm nợ là 103,07 tỷ đồng và dư nợ được miễn, giảm lãi là 923,67 tỷ đồng và đang đề nghị khoanh nợ số tiền 891 triệu đồng cho 44 khách hàng.