Hà Nội: 8 tháng huy động vốn tăng 5,5%, tín dụng tăng 10,3%

Theo thoibaonganhang.vn

Theo số liệu của Cục Thống kê Hà Nội, tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn Thủ đô ước tính tháng 8 đạt trên 1.365 nghìn tỷ đồng, tăng 1,1% so tháng trước và 10,3% so tháng 12/2015.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Trong đó dư nợ ngắn hạn tăng 1,6% và 9,1%, dư nợ trung và dài hạn tăng 0,5% và 12%.

Trong khi tổng nguồn vốn huy động của các TCTD trên địa bàn ước tính tháng 8 đạt trên 1.556 nghìn tỷ đồng, tăng 0,8% so tháng trước và tăng 5,5% so tháng 12/2015.

Trong đó, tiền gửi tăng 0,6 % và 5,5% (tiền gửi tiết kiệm tăng 1,3% và 8,8%, tiền gửi thanh toán tăng 0,1% và 3,4%), phát hành giấy tờ có giá tăng 3,4% và tăng 6,5%.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, tính đến ngày 29/7/2016, tổng phương tiện thanh toán tăng 9,45%; huy động vốn tăng 9,94% (trong đó vốn huy động bằng VND tăng 12,28%, bằng ngoại tệ giảm 6,25%) so với cuối năm 2015; tín dụng nền kinh tế tăng 8,54% so với cuối năm 2015.