TP. Hồ Chí Minh: Tổng dư nợ tín dụng tăng 10,5%

Theo thoibaokinhdoanh.vn

Theo thông tin từ Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn thành phố đến đầu tháng 8 đạt 1,364.7 ngàn tỷ đồng, tăng 0,8% so với tháng trước (chỉ số này của tháng trước tăng 3,5%); so với tháng 12/2015 tăng 10,5%.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tổng vốn huy động trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đến đầu tháng 8 đạt 1,678.7 ngàn tỷ đồng, giảm 0.7% so tháng trước (chỉ số này của tháng trước tăng 2.7%) và tăng 18% so với tháng cùng kỳ.

Vốn huy động của các ngân hàng thương mại cổ phần chiếm 54.7% tổng vốn huy động, tăng 16.3% so tháng cùng kỳ. Vốn huy động bằng ngoại tệ chiếm 12.7%, giảm 2% so tháng cùng kỳ. Còn vốn huy động bằng VNĐ chiếm 87.3% tổng vốn huy động, tăng 21.6%. Trong đó, tiền gửi tiết kiệm chiếm 53.7% tổng vốn huy động, tăng 14% so với tháng cùng kỳ.

Tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn thành phố đến đầu tháng 8 đạt 1,364.7 ngàn tỷ đồng, tăng 0.8% so với tháng trước (chỉ số này của tháng trước tăng 3.5%); so với tháng 12/2015 tăng 10.5%. Dư nợ tín dụng của các ngân hàng thương mại cổ phần đạt 760.9 ngàn tỷ đồng, chiếm 55.8% tổng dư nợ, tăng 20% so tháng cùng kỳ.

Dư nợ bằng ngoại tệ đạt 133.6 ngàn tỷ đồng, chiếm 9.8% tổng dư nợ, giảm 17.6% so với cùng kỳ. Dư nợ tín dụng bằng VNĐ đạt 1,231 ngàn tỷ đồng, chiếm 90% tổng dư nợ, tăng 27% so với tháng cùng kỳ.