Tín dụng tăng trưởng 8,54%

PV.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, hết tháng 7/2016, tín dụng tăng trưởng 8,54%. So với mục tiêu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) định hướng từ đầu năm 2016 khoảng 18 - 20%, có thể thấy tín dụng đang có những bước tăng trưởng đầy khả quan.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đánh giá, con số tăng trưởng tín dụng tăng 8,54% so với với cuối năm 2015 là toàn bộ tín dụng cho nền kinh tế, không bao gồm các tổ chức tín dụng mua trái phiếu Chính phủ trong thời gian vừa qua.

Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng lý giải, 8,54% là mức tăng trưởng dư nợ, có nghĩa là dư nợ tăng thêm được mức đó so với dư nợ của cuối năm 2015. Sau khi lấy số dư nợ của năm 2015 cộng với doanh số cho vay, trừ đi doanh số thu nợ thì có được con số 8,54%. Vì vậy, dư luận không phải băn khoăn.

Theo thống kê sơ bộ của các đơn vị chức năng của NHNN, trong những tháng đầu năm, doanh số cho vay và doanh số thu nợ vẫn tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này cũng cho thấy, dòng tín dụng là lưu động có cho vay, có thu nợ. Đối với những vấn đề liên quan tới cho vay, gia hạn nợ… các tổ chức tín dụng tiếp tục thực hiện theo các quy định của NHNN.

Đại diện của NHNN khẳng định: Có thể nói cơ cấu tín dụng được hỗ trợ cho sản xuất, các chương trình tín dụng ngành triển khai có hiệu quả, góp phần tăng trưởng kinh tế.

Một số chuyên gia tài chính ngân hàng cũng cảnh báo: Đối chiếu tăng trưởng tín dụng với mục tiêu tăng trưởng GDP của Chính phủ thì tín dụng sẽ còn phải tăng rất cao và nó chảy vào đâu là câu hỏi quan trọng. Trong khi nền kinh tế vẫn tồn tại những vấn đề lớn mà bơm tiền ra mạnh và nới lỏng tín dụng thì bảo đảm chất lượng tín dụng và kìm cương lạm phát là bài toán khó.