Tỉnh Đắk Lắk dự kiến bố trí hơn 6.711 tỷ đồng thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023

Theo Khánh Huyền/ Báo Đắk Lắk

Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa phê duyệt hơn 6.711 tỷ đồng để dự kiến thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023.

Thi công đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông TP. Buôn Ma Thuột, vị trí qua xã Hòa Đông (huyện Krông Pắc). (Ảnh minh họa)
Thi công đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông TP. Buôn Ma Thuột, vị trí qua xã Hòa Đông (huyện Krông Pắc). (Ảnh minh họa)

Cụ thể, vốn ngân sách địa phương là 3.791 tỷ đồng để bố trí vốn các dự án hoàn thành, chuyển tiếp các dự án theo tiến độ (1.672 tỷ đồng) và bố trí các nội dung khác, như: đối ứng các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án ODA; bổ sung Quỹ phát triển đất, đo đạc;

Vốn thực hiện giải phóng mặt bằng; dự án xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (giai đoạn 1); thực hiện các dự án khởi công mới (2.119 tỷ đồng).

Ngoài ra, gần 2.920 tỷ đồng còn lại thuộc nguồn vốn đầu tư ngân sách Trung ương dùng để bố trí các dự án trọng điểm của tỉnh Đắk Lắk, thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (1.521 tỷ đồng).

Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũng bố trí vốn theo nhu cầu thực tế đối với 4 dự án chuyển tiếp (hơn 200 tỷ đồng) và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (1.194 tỷ đồng).