Tính đến 15/12/2018, HNX huy động được 165,8 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ

PV.

Trên thị trường thị trường trái phiếu Chính phủ (TPCP), tính đến 15/12/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức 255 đợt đấu thầu, huy động được 165,8 nghìn tỷ đồng.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Trong đó, Kho bạc Nhà nước huy động được hơn 149,7 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 85,5% kế hoạch năm, Ngân hàng phát triển huy động 6,44 nghìn tỷ, Ngân hàng chính sách xã hội huy động được 9,67 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch năm.

So với cuối năm 2017, lãi suất huy động các kỳ hạn từ 5 năm đến 30 năm tại thời điểm cuối tháng 12/2018 giảm khoảng 32 - 98 điểm cơ bản. Thị trường TPCP sơ cấp đang đạt được những kết quả bước đầu đối với mục tiêu phát triển các nhà đầu tư dài hạn.

Năm 2018, Bảo hiểm Xã hội đã tham gia mua TPCP dưới hình thức đấu thầu. Các công ty bảo hiểm nhân thọ cũng tăng tỷ lệ đầu tư vào trái phiếu trong bối cảnh thị trường bảo hiểm nhân thọ phát triển. Giá trị trúng thầu TPCP của khối bảo hiểm trong năm 2018 chiếm hơn 61% giá trị trúng thầu toàn thị trường, tăng hơn 48% so với 2017.

Quy mô niêm yết của thị trường trái phiếu tại ngày 15/12/2018 đạt gần 1,1 triệu tỷ đồng, tăng 8,2% so với năm 2017, tương đương 20% GDP. Giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 8,7 nghìn tỷ đồng, giảm 3,3% so với năm 2017, trong đó giao dịch Repos chiếm 53,8% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường.