Trái phiếu Chính phủ năm 2019: Dự kiến phát hành khoảng 200.000 tỷ đồng

PV.

Năm 2019, Bộ Tài chính dự kiến phát hành khoảng 200.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ (TPCP), phát hành TPCP chuẩn và nghiên cứu phát hành TPCP xanh. Thông tin này được đưa ra tại Hội nghị Thành viên thị trường TPCP quý IV/2018. Đây cũng là hội nghị thường niên nhằm đánh giá hoạt động của thị trường TPCP trong năm 2018 và đưa ra định hướng phát triển thị trường trong năm mới 2019.

Hội nghị Thành viên thị trường trái phiếu Chính phủ quý IV/2018.
Hội nghị Thành viên thị trường trái phiếu Chính phủ quý IV/2018.

Thị trường trái phiếu Chính phủ hoàn thành theo đúng lộ trình

Đánh giá về thị trường TPCP năm 2018, Bộ Tài chính cho biết thị trường đã hoàn thành theo đúng lộ trình về các giải pháp, có khả năng đạt và vượt các mục tiêu đề ra đến năm 2020 về quy mô thị trường, song thị trường có một số điểm hạn chế như thanh khoản thị trường chưa thật ổn định, lãi suất phát hành có nhiều biến động…

Thống kê cho thấy, tính đến ngày 30/11/2018, tổng khối lượng TPCP huy động được qua đấu thầu tại HNX đạt 147 nghìn tỷ đồng, giảm 24,3% so với năm 2017, tương ứng với mức thành công đạt 50%, giảm 23% so với năm 2017.

Trong đó, Kho bạc Nhà nước huy động được 137,3 nghìn tỷ đồng, đạt 78,4% so với kế hoạch huy động điều chỉnh, giảm 19% so với cùng kỳ năm 2017. Cơ cấu nhà đầu tư có sự chuyển dịch mạnh mẽ, khối công ty bảo hiểm vươn lên đứng đầu về thị phần mua chiếm hơn 66,4% tỷ trọng trúng thầu của toàn thị trường…

Trên thị trường thứ cấp, giá trị niêm yết đạt khoảng gần 1,1 triệu tỷ đồng, tăng 8,2% so với năm 2017, tương đương 20% GDP năm 2017. Giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 8.779 tỷ đồng/phiên trong 11 tháng năm 2018, giảm 3,3% so với năm 2017. Điểm sáng của thị trường TPCP là tỷ trọng giao dịch Repos đã tăng lên chiếm 53,7% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường, tăng 4,5% so với năm 2017...

Tuy nhiên, trong 11 tháng đầu năm 2018, khối ngoại chuyển sang vị thế bán ròng, đạt mức 859.74 tỷ đồng sau 03 năm mua ròng liên tiếp.

Phát hành khoảng 200.000 tỷ đồng, nghiên cứu phát hành TPCP xanh

Năm 2019, Bộ Tài chính dự kiến phát hành khoảng 200.000 tỷ đồng, TPCP, phát hành TPCP chuẩn và nghiên cứu phát hành TPCP xanh. Hạ tầng trên thị trường thứ cấp sẽ được hoàn thiện để thực hiện chào giá cam kết chắc chắn; Nghiệp vụ hoán đổi TPCP cũng tiếp tục được thực hiện; các mã trái phiếu chuẩn sẽ được thí điểm phát hành để PDs thực hiện chào giá cam kết chắc chắn... Đồng thời, cũng sẽ thực hiện công bố lịch biểu phát hành cả năm công bố theo quý; Phát triển nhà tạo lập thị trường, nhà tạo lập thị trường thực hiện chào giá cam kết chắc chắn 2 chiều đối với mã chuẩn khi có thông báo của KBNN.

Năm 2019, KBNN cho biết sẽ tiếp tục tập trung vào các sản phẩm truyền thống (trái phiếu với kỳ trả lãi chuẩn) và trái phiếu loại long/short coupon. KBNN cũng dự kiến sẽ mở lại các mã TPCP đang lưu hành (phát hành các năm trước) để tăng quy mô mã, giảm số lượng mã trái phiếu trên thị trường và thực hiện hoán đổi để giảm đỉnh nợ và giảm mã nhỏ lẻ, tiếp tục xây dựng các mã trái phiếu chuẩn và thực hiện mua lại có kỳ hạn TPCP với kỳ hạn tối đa không quá 3 tháng.

Trong khi đó, HNX cũng đặt kế hoạch phát triển hệ thống đấu thầu mua lại, hoán đổi trái phiếu; thực hiện bổ sung chức năng hỗ trợ nhà tạo lập thị trường trên hệ thống trái phiếu để sẵn sàng đưa vào áp dụng khi các cơ sở pháp lý cho việc triển khai Nghị định 95/2018/NĐ-CP được hoàn tất.