Tính đến ngày 15/6: Xuất siêu hơn 1,36 tỷ USD

Theo baohaiquan.vn

Theo số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 6/2016 (từ 1/6 đến 15/6) đạt gần 14,38 tỷ USD giảm 11,7% (tương ứng giảm hơn 1,91 tỷ USD) so với kỳ 2 tháng 5/2016.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Như vậy, tính đến hết ngày 15/6/2016 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt gần 147,54 tỷ USD, tăng 2% (tương ứng tăng hơn 2,84 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2015. Cán cân thương mại hàng hóa trong kỳ 1 tháng 6/2016 thâm hụt 285 triệu USD, đưa cán cân thương mại hàng hóa của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15 tháng 6-2016 thặng dư hơn 1,36 tỷ USD.

Về xuất khẩu, kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 6/2016 đạt gần 7,05 tỷ USD, giảm 15,2% (tương ứng giảm hơn 1,26 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 5/2016. Tính đến hết ngày 15/6/2016 kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt gần 74,45 tỷ USD, tăng 5,8% (tương ứng tăng hơn 4,07 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2015.

Trong nửa đầu tháng 6/2016, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam giảm so với nửa cuối tháng 5 năm 2016 chủ yếu do giảm kim ngạch của một số mặt hàng: điện thoại và linh kiện giảm 18,2% tương ứng giảm 285 triệu USD; phương tiện vận tải và phụ tùng giảm 32,7% tương tứng giảm 103 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác giảm 17,7% tương ứng giảm 81 triệu USD; gỗ và sản phẩm gỗ giảm 22,8% tương ứng giảm 75 triệu USD; giầy dép các loại giảm 9,5% tương ứng giảm 66 triệu USD; ..... Ở chiều ngược lại chỉ có một số ít nhóm hàng có kim ngạch tăng so với nửa cuối tháng 5/2016 như: đá quý, kim loại và sản phẩm tăng 19,4% tương ứng tăng 8 triệu USD; cao su tăng 20,2% tương ứng tăng 7 triệu USD; ...

Trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ này đạt hơn 4,93 tỷ USD,giảm 14,2% (tương ứng giảm 814 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 5/2016. Như vậy, tính đến hết ngày 15/6/2016 kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp FDI đạt hơn 52,04 tỷ USD, tăng 9% tương ứng tăng gần 4,29 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2015 và chiếm đến 69,9% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước.

Về nhập khẩu, trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 6-2016 đạt hơn 7,33 tỷ USD, giảm 8,1% ( tương ứng giảm 650 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 5. Tính đến hết ngày 15/6/2016 kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt gần 73,09 tỷ USD, giảm 1,7% (tương ứng giảm hơn 1,23 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2015.

Kim ngạch nhập khẩu 15 ngày đầu tháng 6-2016 giảm so với nửa cuối tháng 5/2016 chủ yếu ở một số mặt hàng sau: xăng dầu các loại giảm 32,8% tương ứng giảm 110 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác giảm 8,1% tương ứng giảm 109 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 6,7% tương ứng giảm 76 triệu USD; vải các loại giảm 12,8% tương ứng giảm 68 triệu USD; điện thoại và linh kiện giảm 13,9% tương ứng giảm 60 triệu USD; ....

Ở chiều ngược lại một số ít nhóm hàng có kim ngạch tăng như: thức ăn gia súc và nguyên liệu tăng 16,4% tương ứng tăng 25 triệu USD; chế phẩm thực phẩm khác tăng 86,8% tương ứng 19 triệu USD; phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 56,8% tương ứng tăng 17%....

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 1 tháng 6/2016 đạt gần 4,16 tỷ USD, giảm 8,1%(tương ứng giảm 366 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 5/2016. Như vậy, tính đến hết ngày 15/6/2016 kim ngạch nhập khẩu của doanh nghiệp FDI đạt gần 42,94 tỷ USD, giảm 2,8% so với cùng kỳ năm 2015, tương ứng giảm hơn 1,27 tỷ USD.