Tình hình chỉ số giá 8 tháng năm 2015

Theo gso.gov.vn

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8/2015 giảm 0,07% so với tháng trước, là tháng 8 duy nhất trong 10 năm gần đây có CPI giảm, chủ yếu do tác động từ đợt điều chỉnh giá xăng dầu giảm ngày 20/7/2015 và giá gas giảm từ ngày 01/8/2015. Ngoài ra, thời tiết trong tháng ở một số địa phương đã bớt nắng nóng nên lượng điện tiêu thụ thấp hơn tháng trước cũng tác động làm chỉ số giá nhóm điện giảm.

Trong các nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giảm, nhóm giao thông giảm mạnh nhất với 2,12%; nhà ở và vật liệu xây dựng giảm 0,45%; bưu chính viễn thông giảm 0,02%. Các nhóm hàng hóa và dịch vụ còn lại có chỉ số giá tăng nhẹ: Giáo dục tăng 0,87%; may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,28%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,11%; hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,1% (Lương thực giảm 0,16% do tình hình xuất khẩu gạo gặp khó khăn; thực phẩm tăng 0,16%); đồ uống và thuốc lá tăng 0,07%; văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,04%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,03%.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8/2015 tăng 0,61% so với tháng 12/2014 và tăng 0,61% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 8 tháng năm nay tăng 0,83% so với bình quân cùng kỳ năm 2014.

Lạm phát cơ bản tháng 8/2015 tăng 0,1% so với tháng trước và tăng 1,98% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản bình quân 8 tháng năm 2015 tăng 2,19% so với bình quân cùng kỳ năm 2014.

Chỉ số giá vàng tháng 8/2015 giảm 3,92% so với tháng trước; giảm 4,95% so với tháng 12/2014 và giảm 10,56% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 8/2015 tăng 0,31% so với tháng trước; tăng 2,33% so với tháng 12/2014 và tăng 2,96% so với cùng kỳ năm 2014.