Tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 3 tháng đầu năm

PV.

(Tài chính) Báo cáo mới đây của Bộ Tài chính cho biết, qua tình hình thực hiện công tác thu ngân sách nhà nước (NSNN) trong quý I/2013, cho thấy khả năng thu NSNN sẽ còn tiếp tục khó khăn.

Trong thời gian tới, cầu quản lý chặt chẽ nguồn thu, tăng cường chống thất thu và xử lý nợ đọng
Trong thời gian tới, cầu quản lý chặt chẽ nguồn thu, tăng cường chống thất thu và xử lý nợ đọng
Theo đó, về thu NSNN, thực hiện tháng 3 ước đạt 54.140 tỷ đồng; luỹ kế thu 3 tháng đạt 167.710 tỷ đồng, bằng 20,6% dự toán, giảm 2,6% so với cùng kỳ năm 2012, trong đó:

Thu nội địa: Thực hiện tháng 3 ước đạt 35.000 tỷ đồng, bằng 6,4% dự toán, tăng 19% (5.400 tỷ đồng) so với thực hiện tháng 2 (chủ yếu do Tết Quý Tỵ kéo dài nằm trong tháng 2, nên số thu thực hiện trong tháng 2 đạt thấp); bằng 90,8% cùng kỳ năm 2012. Luỹ kế thu 3 tháng ước đạt 114.040 tỷ đồng, bằng 20,9% dự toán, xấp xỉ bằng mức thực hiện cùng kỳ năm 2012.

Thu về dầu thô: Thực hiện tháng 3 ước 8.200 tỷ đồng, luỹ kế thu quý I ước đạt 25.770 tỷ đồng, bằng 26% dự toán, giảm 4,7% so với cùng kỳ năm 2012. Nhờ giá dầu thô thị trường thế giới tiếp tục duy trì ở mức cao trong thời gian qua, giá dầu thanh toán bình quân 3 tháng đạt khoảng 114,6 USD/thùng, tăng 24,6 USD/thùng so với giá dự toán; sản lượng dầu thanh toán ước đạt 3,6 triệu tấn, bằng 25,5% kế hoạch năm.

Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu: Thực hiện tháng 3 ước đạt 14.540 tỷ đồng, tăng khoảng 540 tỷ đồng so thực hiện tháng trước. Luỹ kế thu 3 tháng đạt 41.150 tỷ đồng, bằng 17,3% dự toán, giảm 7,7% so với cùng kỳ năm 2012. Sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ (14.000 tỷ đồng), thu cân đối NSNN quý I ước đạt 27.150 tỷ đồng, bằng 16,2% dự toán, giảm 10,7% so với cùng kỳ năm 2012.

Về chi NSNN, theo Bộ Tài chính, nhìn chung, các nhiệm vụ chi ngân sách được đảm bảo theo đúng dự toán và tiến độ triển khai thực hiện của các chủ đầu tư, đơn vị sử dụng ngân sách; đáp ứng các nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội, kinh phí phục vụ sản xuất, khắc phục hậu quả thiên tai, bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán.

Tổng chi NSNN tháng 3 ước 70.850 tỷ đồng; luỹ kế chi 3 tháng ước đạt 218.385 tỷ đồng, bằng 22,3% dự toán, tăng 6,0% so với cùng kỳ năm 2012, trong đó: (i) Chi đầu tư phát triển: thực hiện tháng 3 ước 11.710 tỷ đồng. Luỹ kế chi quý I đạt 35.320 tỷ đồng, bằng 20,2% dự toán, xấp xỉ cùng kỳ năm 2012; (ii) Chi trả nợ và viện trợ: thực hiện tháng 3 ước 6.365 tỷ đồng, luỹ kế chi quý I đạt 24.035 tỷ đồng, bằng 22,9% dự toán, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2012, đảm bảo thanh toán các khoản nợ đến hạn theo cam kết; (iii) Chi phát triển các sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính: thực hiện tháng 3 ước 52.775 tỷ đồng; luỹ kế quý I đạt 159.030 tỷ đồng, bằng 24,1% dự toán, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2012.

Về tình hình cân đối NSNN, bội chi NSNN tháng 3 ước 16.710 tỷ đồng, luỹ kế quý I ước 50.675 tỷ đồng, bằng 31,2% dự toán năm.

Nhiều chuyên gia cho rằng, trong điều kiện có nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, phải cắt giảm, giãn, hoãn một số khoản thu ngân sách, những kết quả trên cho thấy nỗ lực rất lớn của toàn ngành Tài chính.

Theo Bộ Tài chính, trong thời gian tới cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu phát triển sản xuất - kinh doanh, tháo gỡ kịp thời khó khăn cho doanh nghiệp, quản lý chặt chẽ nguồn thu, tăng cường chống thất thu và xử lý nợ đọng; đồng thời chủ động điều hành chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, phù hợp với nguồn thu.