Cục Thuế Vĩnh Phúc:

Sẵn sàng triển khai áp dụng hóa đơn điện tử

PV.

Để chuẩn bị sẵn sàng cho việc triển khai hóa đơn điện tử (HĐĐT) từ tháng 4/2022 theo chỉ đạo của Bộ Tài chính (tại Quyết định số 206/QĐ-BTC ngày 24/02/2022) và Tổng cục Thuế, Cục Thuế Vĩnh Phúc đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị bắt tay vào triển khai thực hiện ngay các nhiều nội dung quan trọng.

Lộ trình triển khai hóa đơn điện tử của Tổng cục Thuế.
Lộ trình triển khai hóa đơn điện tử của Tổng cục Thuế.

Ngày 24/2/2022 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành Quyết định số 206/QĐ-BTC về việc triển khai áp dụng HĐĐT đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn 57 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trừ một số trường hợp không đủ điều kiện theo quy định).

Theo đó, việc triển khai thực hiện HĐĐT theo quy định tại Luật Quản lý thuế, Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính tại 57 tỉnh, thành phố được triển khai thực hiện từ tháng 4/2022.

Căn cứ Quyết định số 206/QĐ-BTC ngày 24/02/2022 của Bộ Tài chính, Vĩnh Phúc là một trong số 57 tỉnh, thành phố thuộc đối tượng triển khai áp dụng HĐĐT Giai đoạn 2 sau khi đã triển khai khai thí điểm Giai đoạn 1 tại 6 tỉnh, thành phố là: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bình Định và Phú Thọ.

Để chuẩn bị sẵn sàng cho việc triển khai HĐĐT từ tháng 4/2022 theo chỉ đạo của Bộ Tài chính (tại Quyết định số 206/QĐ-BTC ngày 24/02/2022) và Tổng cục Thuế, ngành Thuế Vĩnh Phúc đã khẩn trương chỉ đạo các Phòng, bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ bắt tay vào triển khai thực hiện ngay một số nội dung như:

Một là, báo cáo UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo triển khai áp dụng HĐĐT trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, trong đó, Trưởng ban Chỉ đạo là Chủ tịch/Phó Chủ tịch UBND tỉnh và thành viên là đại diện Lãnh đạo của Cục Thuế và các sở, ban, ngành có liên quan (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo).

Ban Chỉ đạo có Tổ thường trực triển khai do Cục trưởng Cục Thuế làm Tổ trưởng và thành viên là đại diện lãnh đạo, công chức các Chi cục, Phòng thuộc Cục Thuế và đại diện các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan trên địa bàn;

Hai là, chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Vĩnh Phúc…để tuyên truyền kịp thời lợi ích của việc thực hiện HĐĐT và những nội dung mới của HĐĐT theo quy định tại Luật Quản lý thuế, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC; nội dung, hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng và phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau.

Ba là, rà soát, phân loại người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn là đối tượng sử dụng các loại HĐĐT theo quy định để thông báo đến từng đơn vị các nội dung ngay từ ngày bắt đầu triển khai thực hiện; chuẩn bị điều kiện về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin để thực hiện việc lập, chuyển dữ liệu HĐĐT đến cơ quan thuế, gửi HĐĐT cho người mua và các nội dung khác về quản lý, sử dụng HĐĐT;

Bốn là, rà soát và thông báo đến các tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT trên địa bàn về việc triển khai HĐĐT để các tổ chức chuẩn bị cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng được việc cung cấp dịch vụ HĐĐT cho khách hàng theo quy định tại Luật Quản lý thuế, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC;

Năm là, tổ chức tập huấn cho người nộp thuế và cán bộ thuế quy định về HĐĐT tại Luật Quản lý thuế, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC để đảm bảo triển khai thực hiện HĐĐT có kết quả;

Sáu là, thành lập Trung tâm điều hành triển khai và công bố đường dây nóng tại Cục Thuế và Chi cục Thuế để tiếp nhận và hỗ trợ người nộp thuế triển khai HĐĐT. Thường xuyên rà soát, nắm bắt các vướng mắc trong quá trình chuẩn bị và trong thời gian đầu thực hiện HĐĐT để xử lý ngay các vướng mắc phát sinh của người nộp thuế.

Với việc khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị để sẵn sàng triển khai áp dụng HĐĐT từ tháng 4/2022, Cục Thuế Vĩnh Phúc quyết tâm hoàn thành kế hoạch triển khai HĐĐT theo quy định tại Luật Quản lý thuế, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC theo đúng lộ trình của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế.