Tỉnh Thái Nguyên nằm trong Quy hoạch tổng thể vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

PV.

(Taichinh) - Ngày 4/5/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 575/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Trong đó, Thái Nguyên là 1 trong 10 tỉnh, thành nằm trong quy hoạch.

Tỉnh Thái Nguyên được quy hoạch 300 ha vùng sản xuất chè xanh ứng dụng công nghệ cao tại Tổ hợp Yên Bình thuộc địa bàn huyện Phú Bình và Phổ Yên. Cùng với Thái Nguyên là các tỉnh: Quảng Ninh, Thanh Hóa, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Cần Thơ, Hậu Giang, Phú Yên được quy hoạch các vùng trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản ứng dụng công nghệ cao.

Quy hoạch cũng đưa ra các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư xây dựng các khu, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao như: Ưu đãi sử dụng đất đai; hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng khu và vùng nông nghiệp công nghệ cao; ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế GTGT, thuế xuất, nhập khẩu; hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, phát triển thị trường, ứng dụng khoa học công nghệ; xây dựng, quảng bá thương hiệu.

Quy hoạch nhằm góp phần đẩy mạnh phát triển nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, sản xuất hàng hoá lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh cao; đảm bảo vững chắc an ninh lương thực, thực phẩm quốc gia và gia tăng xuất khẩu.

Trước khi được quy hoạch là vùng sản xuất chè xanh ứng dụng công nghệ cao, tại Tổ hợp Yên Bình cũng đã có Dự án vùng nguyên liệu và chế biến chè nằm trong Danh mục dự án quốc gia kêu gọi đầu tư nước ngoài tới năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 631/QĐ-TTg ngày 29/4/2014.

Dự án có mục tiêu: Xây dựng vùng sản xuất chè ứng dụng công nghệ cao theo phương thức gắn kết vùng sản xuất nguyên liệu chất lượng cao với chế biến công nghiệp (chế biến tinh, chế biến sâu). Nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng sản phẩm chè tỉnh Thái Nguyên, đẩy mạnh tiêu thụ, xuất khẩu chè. Xây dựng thương hiệu chè Thái Nguyên bền vững.