Ban Chỉ đạo 35 Bộ Tài chính:

Tổ chức Hội nghị chuyên đề về đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Minh Hà

Ngày 30/3/2023, Ban Chỉ đạo 35 Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị chuyên đề về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Vũ Trọng Hà - Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương; đồng chí Phạm Thị Vui - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Về phía Bộ Tài chính có đồng chí Cao Anh Tuấn - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính, thành viên Ban Chỉ đạo 35 Trung ương chủ trì Hội nghị; đồng chí Nguyễn Hữu Thân - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính, thành viên Ban Chỉ đạo 35 Bộ Tài chính cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính.

Quang cảnh Hội nghị chuyên đề.
Quang cảnh Hội nghị chuyên đề.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho biết, xuất phát từ yêu cầu của công tác tư tưởng trong tình hình mới, mới đây, Bí thư Ban Cán sự Đảng - Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Bộ Tài chính, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc ký ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 Bộ Tài chính bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023.

Theo đó, Ban Chỉ đạo 35 Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2023 với phương châm "Kiên định - chủ động - kịp thời - sáng tạo - hiệu quả" để thống nhất cùng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương nắm chắc tình hình, chủ động tấn công, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đồng chí Cao Anh Tuấn - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính, thành viên Ban Chỉ đạo 35 Trung ương phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Cao Anh Tuấn - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính, thành viên Ban Chỉ đạo 35 Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 Bộ Tài chính nhằm nâng cao nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong lĩnh vực tài chính, kinh tế hiện nay...

Đồng thời, chủ động trong mọi tình huống, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, tích cực phối hợp, phát huy trách nhiệm, thế mạnh của từng thành viên Ban Chỉ đạo 35 Bộ Tài chính, đề cao tính chủ động phát hiện, trao đổi, cung cấp phản ánh tình hình, kịp thời phối hợp xử lý, góp phần ổn định tư tưởng chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vũ Trọng Hà - Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương đánh giá cao hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 của Bộ Tài chính.

Đồng chí Vũ Trọng Hà khẳng định, trong gần 5 năm qua, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được Bộ Chính trị, Ban Bí thư quan tâm chỉ đạo sát sao. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đơn vị đã có sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, quan tâm chỉ đạo và xác định rõ vai trò, trách nhiệm trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới theo Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XIII.

"Trong thời gian tới cần phải tổ chức tổng kết, đánh giá, nhận diện cho được các âm mưu của các lực lượng thù địch để từ đó có cách tiếp cận mới trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới theo Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XIII", đồng chí Vũ Trọng Hà nhấn mạnh.