Tổng cục Hải quan chỉ đạo xem xét xử lý kỷ luật công chức liên quan đến vụ buôn lậu sợi Polyester

Trần Huyền

Liên quan đến việc Công an TP. Hồ Chí Minh phá đường dây buôn lậu sợi Polyester, khởi tố 8 đối tượng, trong đó có 4 cán bộ Hải quan Bình Phước, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo Cục Hải quan Bình Phước xem xét, kiểm điểm, xử lý kỷ luật công chức vi phạm và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị có liên quan theo quy định.

4 bị can nguyên là cán bộ Chi cục Hải quan Chơn Thành -  Cục Hải quan Bình Phước.
4 bị can nguyên là cán bộ Chi cục Hải quan Chơn Thành - Cục Hải quan Bình Phước.

Tổng cục Hải quan cho biết, ngay sau khi phát hiện dấu hiệu vi phạm của doanh nghiệp và công chức, cơ quan hải quan đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Công an TP. Hồ Chí Minh để thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ cho việc điều tra xử lý vụ án.

Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo Cục Hải quan Bình Phước rà soát, xem xét, xử lý trách nhiệm của cá nhân, đơn vị có liên quan. Theo đó, ngày 31/8/2023, Cục Hải quan Bình Phước đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với công chức có liên quan để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và phối hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu cho cơ quan điều tra.

Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu Cục Hải quan Bình Phước phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP. Hồ Chí Minh) tập trung rà soát toàn bộ hồ sơ vụ việc liên quan; đối chiếu với các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến quy trình thủ tục hải quan, Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ, xác định trách nhiệm cụ thể của đơn vị và của từng công chức, cán bộ có liên quan bao gồm công chức, công chức lãnh đạo cấp Tổ/đội, Chi cục, Cục.

Căn cứ sai phạm của các cá nhân, đơn vị đối chiếu với các quy định về xử lý kỷ luật công chức, Cục Hải quan Bình Phước xem xét, kiểm điểm, xử lý kỷ luật công chức vi phạm và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị có liên quan theo quy định.

Cùng với đó, Tổng cục Hải quan chỉ đạo Cục Hải quan Bình Phước tập trung bố trí nguồn lực, trang thiết bị đảm bảo thủ tục thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp trên địa bàn 24/7.