Tổng cục Hải quan giao ban trực tuyến triển khai công tác quý IV

Theo baohaiquan.vn

Ngày 11-10-2016, dưới sự chủ trì của Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn, Tổng cục Hải quan tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến về công tác quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2016.

Quang cảnh Hội nghị đầu cầu Tổng cục Hải quan. Nguồn: PV.
Quang cảnh Hội nghị đầu cầu Tổng cục Hải quan. Nguồn: PV.

Tóm tắt kết quả thực hiện công tác của ngành Hải quan trong quý III, Chánh văn phòng Tổng cục Hải quan Lê Xuân Huế cho biết, trong 9 tháng, ngành Hải quan đã hoàn thành đúng tiến độ: 6 đề án trình Chính phủ (gồm: 3 Nghị định; 2 Quyết định; 1 Kế hoạch); 5 đề án trình Bộ (2 Thông tư; 3 Quyết định); 23 đề án trình Tổng cục. Đang thực hiện: 1 Nghị đinh trình Chính phủ; 2 Thông tư trình Bộ; 1 đề án trình Tổng cục.

Trong quý III-2016 Tổng cục Hải quan đã triển khai nhiều hoạt động kiểm tra, giám sát chặt chẽ hàng hóa XNK, nâng cao hiệu quả quản lý hải quan như: Xây dựng quy trình kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan tại 3 cấp (Chi cục, Cục và Tổng cục); Mô tả quy trình nghiệp vụ quản lý hải quan đối với hàng hóa XK, NK từ khi đi vào đến khi vận chuyển ra khỏi địa bàn hoạt động hải quan; Chỉ đạo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động XK, NK thóc, gạo qua các cửa khẩu biên giới;

Trong công tác chống buộn lậu, với quyết tâm “Tích cực, chủ động trong phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả“, trong quý Tổng cục Hải quan đã triển khai nhiều giải pháp đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chống buôn lậu, yêu cầu cải cách, hiện đại hóa Hải quan góp phần thực hiện hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực Hải quan.

Vì vậy, trong 9 tháng năm 2016, Tổng cục Hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ, tổng số 11.972 vụ việc vi phạm, giảm 18,3% so với cùng kỳ 2015; trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 348 tỷ 324 triệu đồng, tăng 135,8% so với cùng kỳ 2015; Thu nộp NSNN 108 tỷ 776 triệu đồng. Đã khởi tố 30 vụ án hình sự, chuyển cơ quan khác khởi tố 48 vụ.

Về công tác thu NSNN, đến hết ngày 30-9-2016, toàn ngành Hải quan thu đạt 193.594 tỷ đồng bằng 71,7% dự toán, tăng 6.241 tỷ đồng (3,3%) so với cùng kỳ năm 2015 (187.353 tỷ đồng). Đạt được kết quả này là do ngành Hải quan đã áp dụng đồng bộ và quyết liệt các giải pháp như tạo thuận lợi thương mại cho DN, tích cực chống buôn lậu, gian lận thương mại, tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan, công tác tham vấn giá theo danh mục rủi ro về trị giá sửa đổi bổ sung... đã tạo ra hiệu quả thực tế.

Tuy nhiên, nhận định nhiệm vụ thu trong những tháng cuối năm còn rất nặng nề và đánh giá những tác động sẽ ảnh hướng lớn tới công tác thu trong những tháng còn lại của năm 2016, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Dương Thái đã quán triệt trước Hội nghị những công tác sẽ triển khai để tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu, phân đấu hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2016.

Đó là các giải pháp: tạo thuận lợi cho hoạt động XNK là nhiệm vụ đầu tiên các đơn vị phải triển khai. Song song với đó, trong công tác giám sát, quản lý hải quan, tập trung quản lý khai báo trị giá hải quan, yêu cầu đặt ra là phải thường xuyên thực hiện kiểm tra, xác định dấu hiệu nghi vấn khai báo để tổ chức tham vấn hoặc kiểm tra sau thông quan để xác định lại trị giá, thu đủ thuế.

Cùng với đó, thực hiện kiểm tra công tác miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế tại các Chi cục Hải quan có lưu lượng hàng hóa XNK lớn. Thường xuyên rà soát, cập nhật, xác định chính xác số tiền nợ thuế mới phát sinh, làm rõ tình hình nợ thuế cũng như thực hiện các giải pháp thu hồi. Tập trung kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn trọng điểm, đấu tranh chống thất thu qua số lượng, trị giá, mã số, C/O.

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Dương Thái nhấn mạnh, bằng mọi biện pháp, các đơn vị phải được mục tiêu thu đạt 270 nghìn tỷ đồng và phấn đấu đạt 275 nghìn tỷ đồng mà Ban cán sự Bộ Tài chính đã giao cho ngành Hải quan. 

Điều hành nội dung tham luận của các đơn vị về triển khai các khai giải pháp để nhằm quyết liệt hoàn thành các nhiệm vụ và chỉ tiêu thu NSNN đã đề ra, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn yêu cầu các đơn vị tập trung trao đổi về những giải pháp mỗi đơn vị sẽ triển khai trong quý IV để đạt được chỉ tiêu thu NSNN mà toàn ngành Hải quan đã được giao.

6 ý kiến tham luận tại Hội nghị đều tập trung vào các giải pháp triển khai trong quý IV để hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN, trong đó tập trung tăng cường vào công tác giám sát quản lý hải quan, điều tra chống buôn lậu, kiểm tra kiểm soát nội bộ và một số kiến nghị về vướng mắc trong thực tế...

Chương trình buổi chiều, Hội nghị sẽ quán triệt Quy chế làm việc mới; quy chế trực ban của Tổng cục Hải quan. Cùng với đó, Hội nghị cũng quán triệt quy trình kiểm tra, kiểm soát nội bộ đối với việc thực hiện kiểm tra, giám sát thủ tục hải quan các cấp và định hướng công tác quản lý rủi ro, công nghệ thông tin trong thời gian tới.

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn sẽ kết luận Hội nghị vào buổi chiều.