Tổng cục Hải quan thu ngân sách nhà nước đạt 48% dự toán

PV.

Tổng cục Hải quan cho biết, số thu ngân sách nhà nước của ngành Hải quan từ ngày 1/6 - 26/6/2017 đạt 18.749 tỷ đồng; lũy kế từ đầu năm đến ngày 26/6/2017 là 137.024 tỷ đồng, đạt 48% dự toán.

Lũy kế từ đầu năm đến ngày 26/6/2017, Tổng cục Hải quan thu NSNN là 137.024 tỷ đồng, đạt 48% dự toán. Nguồn: Internet
Lũy kế từ đầu năm đến ngày 26/6/2017, Tổng cục Hải quan thu NSNN là 137.024 tỷ đồng, đạt 48% dự toán. Nguồn: Internet

Trên cơ sở số thu những ngày đầu tháng 6 và ước kim ngạch xuất nhập khẩu trong tháng 6/2017 cũng như tình hình kinh tế nói chung hiện nay, ước số thu ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 6/2017 ước đạt khoảng 23.000 tỷ đồng. Uớc thu  6 tháng đầu năm 2017 đạt 141.000 tỷ đồng, tăng  9,41% so với cùng kỳ năm 2016 (128.870 tỷ đồng).

Năm 2017, Tổng cục Hải quan được Quốc hội và Bộ Tài chính giao dự toán thu NSNN là 285.000 tỷ đồng, tăng 4,7% so với thực hiện thu NSNN năm 2016. Trong đó, thu từ thuế xuất khẩu là 6.000 tỷ đồng; Thuế nhập khẩu là 72.600 tỷ đồng; Thuế tiêu thụ đặc biệt là 22.500 tỷ đồng; Thuế bảo vệ môi trường là 600 tỷ đồng; Thuế giá trị gia tăng là 183.300 tỷ đồng).

Theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 6/2017, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 35,8 tỷ USD, giảm 1,6% so với tháng trước. Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu là 17,8 tỷ USD, giảm 0,7% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 18 tỷ USD, giảm 2,5%.

Với kết quả trên trong 6 tháng đầu năm 2017, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam dự kiến đạt gần 198,25 tỷ USD, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt gần 97,78 tỷ USD, tăng 18,9% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 100,47 tỷ USD, tăng 24,1%.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 6/2017 ước tính thâm hụt 200 triệu USD. Qua đó, nâng mức nhập siêu của Việt Nam trong 2 quý đầu năm 2017 lên gần 2,7 tỷ USD, bằng 1,4% tổng kim ngạch xuất khẩu.