Tổng cục Hải quan yêu cầu kiểm tra, rà soát điều kiện hoạt động của các kho xăng dầu

Minh Hà

Tổng cục Hải quan vừa có Văn bản số 727/TCHQ-GSQL gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về việc kiều kiện kiểm tra, giám sát kho xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 67/2020/NĐ-CP.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Văn bản số 727/TCHQ-GSQL ngày 4/3/2022 của Tổng cục Hải quan nêu rõ, ngày 6/1/2021, Tổng cục Hải quan có Công văn số 43/TCHQ-GSQL yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện kiểm tra, rà soát các điều kiện hoạt động của các kho bãi, địa điểm (trong đó có kho xăng dầu) trên địa bàn.

Tuy nhiên, đến nay, Tổng cục Hải quan chưa nhận được báo cáo của các đơn vị về điều kiện hoạt động của các kho xăng dầu đã được xác nhận đủ điều kiện kiểm tra, giám sát.

Trong bối cảnh đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị kiểm tra, đánh giá lại điều kiện các kho xăng dầu đã được Tổng cục Hải quan xác nhận đủ điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan.

Đối với các kho xăng dầu đã được xác nhận nhưng chưa thực hiện việc lắp đặt thiết bị đo mức bồn bể tự động theo quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 67/2020/NĐ-CP ngày 15/6/2020 thì yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối/doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xăng dầu hoàn thiện việc lắp đặt trước ngày 10/7/2022.

Kết quả rà soát gửi về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về Hải quan) trước ngày 30/5/2022.

Trong quá trình thực hiện công tác giám sát, trường hợp phát hiện các kho xăng dầu không đảm bảo các điều kiện về giám sát hải quan theo quy định tại khoản 11 Điều 1, khoản 1 Điều 2, khoản 1 Điều 3 Nghị định số 67/2020/NĐ-CP thì báo cáo Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về Hải quan) để thực hiện các thủ tục tạm dừng, chấm dứt hoạt động theo quy định.