Đã có 495 doanh nghiệp kho bãi, cảng hoàn thành kết nối VASSCM

Theo N.Linh/haiquanonline.com.vn

Theo Tổng cục Hải quan, tính đến tháng 10/2021, đã có tổng số 495 doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi hoàn thành việc thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin tờ khai/chứng từ của lô hàng xuất nhập khẩu đủ điều kiện qua khu vực giám sát hải quan thông qua Hệ thống VASSCM.

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 kiểm tra thực tế hàng hóa. Ảnh: T.Bình
Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 kiểm tra thực tế hàng hóa. Ảnh: T.Bình

Trong đó, có 299 doanh nghiệp kinh doanh cảng biển, ICD, CFS, địa điểm; 191 doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan; 5 doanh nghiệp kinh doanh kho hàng không hoàn thành việc thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin tờ khai/chứng từ của lô hàng xuất nhập khẩu đủ điều kiện qua khu vực giám sát hải quan thông qua Hệ thống VASSCM.

Qua công tác quản lý, giám sát đối với hàng hóa xuất nhập khẩu đưa vào, đưa ra cảng, kho, bãi thì Hệ thống VASSCM đã đáp ứng yêu cầu quản lý của cơ quan Hải quan, tạo thuận lợi trong công tác làm thủ tục, giảm thời gian thông quan, giảm chi phí cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Đồng thời, Hệ thống VASSCM kịp thời thông báo tình trạng cấp phép thông quan (từ cơ quan Hải quan) đối với từng lô hàng, từng container cho doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi đã góp phần giảm nhân công, giảm chi phí, tránh rủi ro cho doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi do áp dụng quy trình cấp phép điện tử nhưng vẫn đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật hải quan hiện hành.