Tổng cục Hải quan yêu cầu xử lý vi phạm về sử dụng mã số, mã vạch đối với hàng xuất khẩu


Ngành Hải quan đã phát hiện tình trạng, một số doanh nghiệp sử dụng mã số, mã vạch nước ngoài để in trên sản phẩm hàng hóa sản xuất, gia công, bao gói, sang chiết tại Việt Nam mà chưa được cơ quan nước ngoài có thẩm quyền hoặc tổ chức sở hữu mã số, mã vạch đó cho phép bằng văn bản, vi phạm quy định về sử dụng mã số mã vạch.

Ảnh: minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh: minh họa. Nguồn: Internet.

Trước thực trạng trên, mới đây, Tổng cục Hải quan đã có ý kiến chỉ đạo các đơn vị hải quan kiểm tra thực tế hàng hóa và một số yêu cầu khác khi hàng hóa có dấu hiệu vi phạm sử dụng mã số, mã vạch của nước ngoài theo chuẩn của tổ chức mã số, mã vạch Quốc tế GS1.

Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc căn cứ vào các quy định tại Nghị định số 119/2017/NĐ-CP; Nghị định số 74/2018/NĐ-CP; Nghị định số 132/2008/NĐ-CP và Thông tư số 39/2018/TT-BTC, thực hiện kiểm tra, giám sát hoặc các hoạt động nghiệp vụ khác đối với hàng hóa xuất khẩu.

Trong trường hợp công chức hải quan phát hiện có dấu hiệu vi phạm về việc sử dụng mã số, mã vạch của nước ngoài theo chuẩn của tổ chức mã số, mã vạch Quốc tế GS1 thì kiểm tra thực tế hàng hóa và yêu cầu doanh nghiệp xuất trình ủy quyền sử dụng của chủ sở hữu mã số, mã vạch nước ngoài hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp để kiểm tra.

Tổng cục Hải quan chỉ đạo các đơn vị căn cứ kết quả kiểm tra, nếu xác định doanh nghiệp vi phạm quy định về sử dụng mã số, mã vạch, thì thực hiện theo Nghị định số 74/2018/NĐ-CP; Nghị định số 119/2017/NĐ-CP để xử lý theo quy định.