Người khai hải quan chịu trách nhiệm về việc sử dụng mã số, mã vạch in trên hàng hóa


Ngày 10/4, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn số 2324/TCHQ-GSQL chỉ đạo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thống nhất thực hiện làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu. Theo đó, công chức hải quan không yêu cầu người khai hải quan phải xuất trình văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc sử dụng mã số, mã vạch nước ngoài.

Người khai hải quan chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc sử dụng mã số, mã vạch của nước ngoài in trên hàng hóa, bao bì sản phẩm xuất khẩu.
Người khai hải quan chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc sử dụng mã số, mã vạch của nước ngoài in trên hàng hóa, bao bì sản phẩm xuất khẩu.

Thời gian qua, một số doanh nghiệp xuất khẩu mặt hàng thủy sản phản ánh với Tổng cục Hải quan về việc kiểm tra chứng từ liên quan đến việc sử dụng mã số, mã vạch trên bao bì, sản phẩm hàng hóa xuất khẩu.

Đồng thời, ngày 31/3/2020, Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) có kiến nghị gửi tới Tổng cục Đo lường Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ), yêu cầu giải quyết vướng mắc trong quy định mã số mã vạch trên bao bì hàng xuất khẩu. 

Trong đó, có vấn đề về việc Hải quan các cửa khẩu yêu cầu các lô hàng xuất khẩu đều phải có Giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về mã số, mã vạch cho các trường hợp cụ thể khi đăng ký sử dụng mã số mã vạch nước ngoài.

Trước tình hình đó, nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, đồng thời căn cứ quy định tại khoản 2, Điều 19b của Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, Tổng cục Hải quan chỉ đạo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thống nhất thực hiện làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu.

Cụ thể, công chức hải quan không yêu cầu người khai hải quan phải xuất trình văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc sử dụng mã số, mã vạch nước ngoài. Người khai hải quan chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc sử dụng mã số, mã vạch của nước ngoài in trên hàng hóa, bao bì sản phẩm xuất khẩu.

Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại Nghị định số 119/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.