Kiểm tra doanh nghiệp thực hiện quy định về mã số, mã vạch

Kiểm tra doanh nghiệp thực hiện quy định về mã số, mã vạch

Trước tình trạng một số doanh nghiệp chưa thực hiện nghĩa vụ đóng phí hoặc gia hạn giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch hết hiệu lực, các đơn vị chức năng như quản lý thị trường, lực lượng thanh tra, kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa tại Trung ương và địa phương sẽ đưa vào nội dung kiểm tra.
Hợp tác trong ứng dụng mã số, mã vạch và truy xuất nguồn gốc

Hợp tác trong ứng dụng mã số, mã vạch và truy xuất nguồn gốc

Mới đây, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) và Trung tâm Mã số Mã vạch Quốc gia (NBC), Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ký kết hợp tác nhằm đẩy mạnh hoạt động sử dụng mã số mã vạch và truy xuất nguồn gốc. Từ đó góp phần tăng cường uy tín, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa Việt Nam trên sàn thương mại điện tử (TMĐT) Postmart của Bưu điện Việt Nam.
Tổng cục Hải quan yêu cầu xử lý vi phạm về sử dụng mã số, mã vạch đối với hàng xuất khẩu

Tổng cục Hải quan yêu cầu xử lý vi phạm về sử dụng mã số, mã vạch đối với hàng xuất khẩu

Ngành Hải quan đã phát hiện tình trạng, một số doanh nghiệp sử dụng mã số, mã vạch nước ngoài để in trên sản phẩm hàng hóa sản xuất, gia công, bao gói, sang chiết tại Việt Nam mà chưa được cơ quan nước ngoài có thẩm quyền hoặc tổ chức sở hữu mã số, mã vạch đó cho phép bằng văn bản, vi phạm quy định về sử dụng mã số mã vạch.
Người khai hải quan chịu trách nhiệm về việc sử dụng mã số, mã vạch in trên hàng hóa

Người khai hải quan chịu trách nhiệm về việc sử dụng mã số, mã vạch in trên hàng hóa

Ngày 10/4, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn số 2324/TCHQ-GSQL chỉ đạo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thống nhất thực hiện làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu. Theo đó, công chức hải quan không yêu cầu người khai hải quan phải xuất trình văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc sử dụng mã số, mã vạch nước ngoài.